< terug

Growing Young, het boek waar momenteel veel over gesproken wordt. Een onderzoek onder kerken in Amerika rond de vraag: “Hoe ben je een kerk waar jonge mensen toegewijd blijven en groeien in hun geloof?” Deze vraag raakt de pijn en passie van LEF: wij zien in ons land ook veel jongeren die de kerk verlaten. En ouderen zoeken hoe ze een relevante gemeenschap kunnen bouwen voor hen.
Het boek biedt 6 strategieën. Wij schrijven deze week elke dag een blog: met een korte samenvatting, een extra tool en concrete acties. Zodat jij dit bespreekbaar kan maken. Zodat we samen in actie komen!

Strategie #1: Unlocking keychain leadership
> Leiders die leiderschap doorgeven

 
Jongeren die het vertrouwen krijgen om verantwoordelijkheid te dragen, geven zichzelf met hart en ziel aan de kerk. Daarom is het belangrijk dat de leiders bewust hun leiderschap vermenigvuldigen. Leiders die leiders maken gebeurt bewust en met een plan.
 
In ‘Growing Young’ onderscheiden ze 4 type leiders:
 • Leiders zonder verantwoordelijkheid
  Deze leiders zijn vaak onervaren en willen bewijzen dat ze verantwoordelijkheid kunnen dragen.
 • Leiders die verantwoordelijkheid verzamelen
  Deze leiders houden vast aan hun verantwoordelijkheden, maar geven het niet door aan anderen
 • Leiders die verantwoordelijkheid uitlenen
  Deze leiders maken tijdelijk anderen verantwoordelijk, maar nemen het uiteindelijk zelf toch weer terug.
 • Leiders die verantwoordelijkheid doorgeven
  Deze leiders vertrouwen anderen, trainen hun en geven bewust hun leiderschap door. 

LEF-TOOL: leiderschapsvierkant

In onze training en coaching aan (teams van) jeugdleiders gebruiken wij onderstaande tool om leiderschap te vermenigvuldigen. We noemen dit het ‘leiderschapsvierkant’.

 
4 fases
Je ziet hierin vier fasen waarin een junior leider groeit naar zelfstandig leiderschap. Een meer senior leider begeleidt hem/haar in dat proces. Centraal staat dat er een meer ervaren leider is die taak/rol overdraagt. In deze blog bespreken we elke stap uitgebreid.

Fase 1 en 2 zijn best toegankelijk: de junior kijkt mee (1) en helpt met een paar onderdelen (2).

Fase 3 is vaak oncomfortabel: voor een sr. leider kan het een uitdaging zijn om los te laten. Je werk overdragen betekent vaak genoegen nemen met een (tijdelijke) kwaliteitsvermindering. Maar dit is uiteindelijk de enige manier om uiteindelijk te versnellen.

Doorgaan naar fase 4 is dan ook onmisbaar om een beweging op gang te krijgen. Als je fase 4 mist, mis je de multiplyer. Dan heb je één mooi team. Ga je echter door naar fase 4, dan heb je in potentie twee mooie teams: jr. is sr. geworden en je kunt allebei weer een nieuwe jr. meenemen en toerusten.
 
Spring niet van 1 naar 4
In veel jeugdwerk krijgen mensen een taak en worden ze geacht dit direct zelfstandig te kunnen uitvoeren. Van fase 1 gaan ze dus direct naar fase 4. Dit kan ervoor zorgen dat ze zich onzeker en onbekwaam voelen. Ze hebben geen idee wat ze aan het doen zijn en of dat goed is.

Door VOORDOEN – SAMEN DOEN – (en dan pas) ZELF DOEN help je ze goede leiders te worden, die ook weer in staat zijn anderen mee te nemen.
 
Een leider die zijn verantwoordelijkheid doorgeeft vertrouwt en bekrachtigt daarmee anderen! En niets is sterker dan dat. Want door zelf de ‘superleider’ te zijn, zullen we nooit de grote opdracht vervullen van “maak ALLE volken tot mijn discipelen”. En daarin is het leiderschap van Jezus ons grote voorbeeld: “dream big - start small - go deep”. Kijk lange termijn en investeer in het doorgeven van je leiderschap.
 

GROWING YOUNG - ACTIES

In ‘Growing Young’ worden ook een aantal concrete acties gegeven om deze strategie in de praktijk te brengen. Dit zijn wat ons betreft de 3 beste:
 
1 > Evalueer je eigen leiderschap (aangevuld met vragen a.d.h.v. leiderschapsvierkant)
Maak een tabel met drie kolommen met de grootste verantwoordelijkheden in je leiderschap. In hoeverre heb je je leiderschap doorgegeven op dat gebied? Wie kan je betrekken in de uitvoering van deze taken? In welke fase ben je in het doorgeven van deze taken?
 
2 > Maak een ‘Young Leader Assessment’
Stel een lijst samen met jongeren die al verantwoordelijkheid dragen of die dat zouden kunnen. Bedenk bij elke jongere op welk gebied zij verantwoordelijkheid zouden kunnen krijgen (talent, passie) en welke potentiële stappen je kunt zetten om ze te ondersteunen in hun ontwikkeling. Doe dit voor jezelf, team en/of kerkleiders.
 
3 > Erken dat verantwoordelijkheden veranderen
Bedenk dat huidige cultuur waarin we leven anders is dan tien jaar terug. Ga bij het zoeken van nieuwe leiders niet standaard uit van de vacature/verantwoordelijkheid die er is. Kijk of er in die vacature ook verantwoordelijkheden zijn die je kunt opdelen en meer mensen kunt betrekken.
 
Lees al onze blogs over de 6 strategieën:
Maandag: 1. Leiders die leiderschap doorgeven
Dinsdag: 2. Leef je in in jongeren
Woensdag: 3. Neem Jezus’ boodschap serieus
Donderdag: 4. Werk aan een warme gemeenschap
Vrijdag: 5. Geef jongeren en jonge gezinnen overal prioriteit
Zaterdag: 6. Wees de beste buren