< terug

Growing Young, het boek waar momenteel veel over gesproken wordt. Een onderzoek onder kerken in Amerika rond de vraag: “Hoe ben je een kerk waar jonge mensen toegewijd blijven en groeien in hun geloof?” Deze vraag raakt de pijn en passie van LEF: wij zien in ons land ook veel jongeren die de kerk verlaten. En ouderen zoeken hoe ze een relevante gemeenschap kunnen bouwen voor hen.
Het boek biedt 6 strategieën. Wij schrijven deze week elke dag een blog: met een korte samenvatting, een extra tool en concrete acties. Zodat jij dit bespreekbaar kan maken. Zodat we samen in actie komen!

Strategie #3: Take Jesus’ message seriously
> Neem Jezus’ boodschap serieus

Jongeren willen onderdeel zijn van een kerk die de boodschap van Jezus serieus neemt. Van een gemeenschap die ze leert zien hoe hun verhaal onderdeel is van Gods grote verhaal. Heb het daarom niet alleen maar over hoe je als christen je zou moeten gedragen, maar zet dat altijd in de bedding van Jezus en het Koninkrijk dat Hij bracht op aarde.

‘Growing Young’ noemt hierin 3 bewegingen die zichtbaar worden in kerken die jong groeien:
  • Minder gepraat over abstracte overtuigingen, meer gepraat over Jezus
  • Minder vast aan formules en leerstellingen, meer focus op het ‘verlossende’ verhaal van God
  • Minder over de hemel later, meer over het leven hier en nu
Kortom, jongeren willen het hebben over Gods grote verhaal, wat daarin de boodschap van Jezus voor hun leven betekent en wat zij er nu mee kunnen doen. Hoe kan je ze daarin helpen? Door niet alleen theoretisch antwoord te geven op geloofsvragen, maar door ze te laten zien hoe jouw leven met Jezus gaat.
 

LEF-TOOL: leercirkel

De manier om met jongeren in gesprek te gaan over de boodschap van Jezus en hoe je die kunt toepassen in je leven is door de leercirkel.Aan de hand van twee vragen -  wat zegt God en wat ga ik ermee doen - ga je in gesprek.

In de eerste halve cirkel gaat het om het horen naar Gods stem. De jongere wordt zich bewust van wat Hij zegt.

Vervolgens gaat het erom wat hij ermee gaat doen. Hij neemt verantwoordelijkheid om het toe te passen in zijn leven. De jongere kan iemand vragen om hem accountable te houden op zijn voorgenomen besluit. Hij geeft die persoon de ruimte om hem te vragen hoe het gaat. Niet vanuit controle maar als aanmoediging om stappen te zetten.

Deze tool kun je gebruiken in 1-op-1-gesprekken of in een kleinere groep. Meer weten over de leercirkel, check deze blog.


GROWING YOUNG - ACTIES:

In ‘Growing Young’ worden ook een aantal concrete acties gegeven om deze strategie in de praktijk te brengen. Dit zijn wat ons betreft de 3 beste:

1 > Vraag jonge mensen wat zij geloven
Weet je wat jonge mensen echt geloven? Of denk je dat te weten? Ga het gesprek eens aan met jongeren over die vraag. Grote kans dat je dingen hoort die niet overeenkomen met je vooroordelen en die als input dienen voor je volgende jeugdavond.

2 > Deel getuigenissen zoveel als kan
Jongeren willen verhalen horen over hoe God werkt in het dagelijks leven van mensen. Het verbindt hun worstelingen en ervaringen met het verhaal van God en ze horen hoe dit bij anderen gaat. Vertel verhalen, dank God samen voor concrete dingen die Hij heeft gedaan, bedenk hoe je dit onderdeel kan maken van de dienst op zondag.

3 > Gebruik het potentieel van rituelen
Jongeren hebben behoefte aan concrete acties die helpen om ze in het verhaal van God te trekken. Neem ze mee in een ervaring, hou het niet bij woorden. Denk aan een gebedswandeling, avondmaal vieren, kaars branden voor iemand,
 
Lees al onze blogs over de 6 strategieën:
Maandag: 1. Leiders die leiderschap doorgeven
Dinsdag: 2. Leef je in in jongeren
Woensdag: 3. Neem Jezus’ boodschap serieus
Donderdag: 4. Werk aan een warme gemeenschap
Vrijdag: 5. Geef jongeren en jonge gezinnen overal prioriteit
Zaterdag: 6. Wees de beste buren