< terug

Growing Young, het boek waar momenteel veel over gesproken wordt. Een onderzoek onder kerken in Amerika rond de vraag: “Hoe ben je een kerk waar jonge mensen toegewijd blijven en groeien in hun geloof?” Deze vraag raakt de pijn en passie van LEF: wij zien in ons land ook veel jongeren die de kerk verlaten. En ouderen zoeken hoe ze een relevante gemeenschap kunnen bouwen voor hen.
Het boek biedt 6 strategieën. Wij schrijven deze week elke dag een blog: met een korte samenvatting, een extra tool en concrete acties. Zodat jij dit bespreekbaar kan maken. Zodat we samen in actie komen!

Strategie #6: Be the best neighbours
> Wees de beste buren

Jongeren verlangen naar kerken die het beste zoeken voor de stad en hun naaste. Ze vragen zich af wie die naaste is en hoe ze hem kunnen dienen. Het gaat om onzelfzuchtige genade voor mensen buiten de muren van de kerk, er is ruimte voor gesprek met de ander, ook als het om controversiële onderwerpen gaat.

Kerken die jong groeien leggen de nadruk op het goede en hoe je dat kunt belichamen in het leven. Ze definiëren zich aan de hand van waar ze vóór zijn, en niet waar ze ‘tegen’ zijn, wat niet goed is.  Dit betekent niet dat ze alles maar accepteren, maar als gastvrije buren telkens op zoek zijn naar het gesprek.

Jongeren verlangen naar meer gesprek en minder conclusies. Kerken kunnen jongeren helpen ontdekken wat hun ‘roeping’ is en welke rol zij mogen spelen in het grotere verhaal van God. Dit hoeft overigens niet alleen heel lokaal te zijn. Ook beste buren zijn voor mensen of kerken in verre landen heeft impact op de kerk.

De beste buren vermijden deze valkuilen:
 • Gaan voor perfectie.
 • Kopiëren van en concurreren met de cultuur om ze heen.
 • Veroordelen en bekritiseren.
 • Het vinden van het ene juiste programma, doel of sociale gerechtigheid onderwerp.

LEF-TOOL: missiegroepen

Het is nogal wat! Heb je deze week 5 strategieën gelezen om intern te werken aan een kerk die jong groeit, komt deze er nog even achteraan: Het tonen van onzelfzuchtige genade voor de mensen buiten de kerkmuren. Goed nieuws zijn voor hen die buiten zijn, die niet bij de gemeenschap horen, en dan ook nog ‘onzelfzuchtig’, dus zonder dat je er persé iets voor terug krijgt.

Een van de vormen die je daarvoor zou kunnen kiezen is een missiegroep. Een missiegroep is een kleinere groep, waar mensen (gelovig of niet) makkelijk bij kunnen aanhaken. Dit kenmerkt een missiegroep:
 1. Een groep van 20 - 40 personen
  Deze groepsgrootte is verder uitgewerkt in de blog over strategie 4 ('Werk aan een warme gemeenschap')
 2. Een heldere missionaire visie
  Dit impliceert dat je een verlangen hebt om het goede nieuws van Jezus onzelfzuchtig te delen met een specifieke doelgroep door wat je zegt en door wat je doet. Dit kan een buurtgerichte gemeenschap zijn die hoop brengen binnen een bepaald geografisch gebied.
  Het kan juist ook een netwerkgemeenschap zijn rondom sporten, ondernemen, gamen, studenten of kunst. Het  gaat daarbij niet om ‘even neer te strijken’ en wat activiteiten organiseren, de gemeenschap impliceert juist dat je tussen de mensen woont en met ze werkt.
 3. Eenvoud
  Om een missiegroep te laten werken moet deze zoveel mogelijk lichtgewicht en onderhoudsarm zijn.  Dit betekent dat ze niet teveel tijd en geld kosten in het organiseren. Mensen met een gewone ‘negen-tot-vijf-baan’ moeten in staat zijn het te leiden. Dus ontmoetingen zijn geen kopie van de kerkdienst.
  De kern is het ontwikkelen van een missionaire leefstijl, geen serie missionaire activiteiten. Daarbij zou je jezelf de vraag kunnen stellen: wat doe ik  sowieso al en verbind daar ontmoetingen aan, denk bijvoorbeeld aan samen eten.
 4. Een aanspreekbare leider
  Leiders van missiegroepen hebben visie en gaan voorop, maar ze worden wel aanspreekbaar gehouden door het leiderschap van de grote gemeente en ook door hen ondersteund. Een missiegroep is geen kerkplant, ze blijven onderdeel van het grote geheel. Zo ontstaat een dynamiek van weinig controle in combinatie met veel aanspreekbaarheid.   
    - Met weinig controle bedoelen we dat de visie afkomstig is van de leider van de groep en niet de centrale leider in de kerk.
    - Veel aanspreekbaarheid wil zeggen dat centrale leiders zeer betrokken zijn in het ondersteunen van de betreffende leider en in het uitwerken van de visie die hij of zij heeft ontvangen.
 5. Ritmes rond boven-binnen-buiten
  De ritmes van een missiegemeenschap concentreren zich op de relatie met God (boven), de relatie met elkaar (binnen) en de relatie met de mensen waar ze zich op richten (buiten).
Het is ons nog niet gelukt het starten van een missiegroep samen te vatten in een simpele blog. Heb je hier oren naar, neem dan vooral contact met ons op. Dan kijken we gratis en vrijblijvend of we je verder kunnen helpen!
 

GROWING YOUNG - ACTIES:

In ‘Growing Young’ worden ook een aantal concrete acties gegeven om deze strategie in de praktijk te brengen. Dit zijn wat ons betreft de 3 beste:

1 > Ga om met diverse mensen
Kijk eens naar je eigen agenda en met welke mensen je omgaat. Zorg dat dit diverse mensen zijn. Verschillend van ras, geloof en dergelijke. Hierin ga je voorop.  

2 > Bouw een theologie over cultuur en samenleving
Beantwoord de volgende vragen:
 • Wat laten onze acties en communicatie nu zien over onze houding tegenover de wereld?
 • Wat geloven wij over onze kerk en  hoe wij om zouden moeten gaan met de cultuur en wereld rondom ons?
 • Als je deze twee met elkaar vergelijkt - welke 2 grote veranderingen moeten we dan aan werken?
3 > Ken je buurt
Weet jij wat er speelt in de buurt van je kerk? Wat zijn de grootste noden?  Waar liggen kansen waar je als kerk op in kunt springen? Waar kunnen jullie ‘goed nieuws’ zijn voor de buurt? Doe buurtonderzoek met vragenlijsten, ga in gesprek met lokale welzijnsorganisaties, zoek contact met de wijkagent, loop door de buurt, stel vragen. Vraag waar je kunt helpen, waar mensen daadwerkelijk behoefte aan hebben.
 
Lees al onze blogs over de 6 strategieën:
Maandag: 1. Leiders die leiderschap doorgeven
Dinsdag: 2. Leef je in in jongeren
Woensdag: 3. Neem Jezus’ boodschap serieus
Donderdag: 4. Werk aan een warme gemeenschap
Vrijdag: 5. Geef jongeren en jonge gezinnen overal prioriteit
Zaterdag: 6. Wees de beste buren