< terug

Missie. Bij dit woord komen er waarschijnlijk allerlei beelden bij je boven. En misschien niet altijd positief. Evangeliseren op straat, zendeling zijn in Afrika; als je eerlijk bent heb je daar mogelijk helemaal geen zin in. Wanneer je wat langer nadenkt over missie kom je misschien wel uit bij de Grote Opdracht (Mattheus 28). Jezus die de discipelen de opdracht geeft om naar alle volken te gaan en ze te vertellen alles wat Hij gezegd en gedaan heeft. Het is de kern van LEF.
 
Maar weet je wat opvallend is? Deze Grote Opdracht wordt nergens anders genoemd in het Nieuwe Testament. Het is niet de drijfveer in Handelingen wanneer de eerste kerk zich snel verspreid. Paulus, de grote evangelist, schrijft er niet over.

Gods grote verhaal

Sterker nog, als het gaat om het vertellen over Jezus en het goede nieuws, haalt hij juist het Oude Testament keer op keer aan. Blijkbaar kreeg deze tekst niet zoveel aandacht als vandaag de dag, maar was er een andere drijfveer die ervoor zorgde dat het goede nieuws zich zo snel verspreidde. Hoe kan dat?
 
Het delen van het goede nieuws, Gods Koninkrijk verspreiden zat in het DNA van de discipelen en van het Jodendom. Zij kenden het grote verhaal van God. Dat verhaal start met de schepping en laat Gods betrokkenheid en plan met de mensheid zien. Het kennen van dit verhaal zorgt ervoor dat de discipelen gemotiveerd waren om het goede nieuws te brengen naar de andere volken.
 
Dit grote verhaal zijn wij (deels) kwijtgeraakt. Wij kennen het niet meer zoals de discipelen dat deden. Het herontdekken van het verhaal van God geeft daarom nieuw perspectief op het goede nieuws en hoe je missie verstaat en vormgeeft. Hoe ziet dit grote verhaal van God eruit?

1. Schepping

Het verhaal van God start met de schepping. Het geeft antwoord op twee basisvragen: Waar zijn we? En wie zijn we? Het begint met Gods woorden: Het is zeer goed! Dit is het uitgangspunt van Gods relatie met mensen, dieren, natuur - de hele schepping.
 

2. Zondeval

In Genesis 3 lezen we over de rebellie tegen God en de zondeval van de mens. Er zijn 4 dimensies waarin de gevolgen van de zonde zichtbaar zijn:
 • Omhoog (geestelijk)
  De verbinding tussen God en mensen is verbroken. Adam en Eva verbergen zich voor God uit schaamte. 
 • Opzij (relationeel)
  Menselijke relaties zijn gebroken en verstoord, iets dat je overal om je heen ziet. We hebben allemaal genoeg voorbeelden in ons eigen leven.
 • Omlaag (schepping)
  dit gaat over de schepping, de wereld waar we in leven en over mogen heersen. Deze is onderworpen aan dood en verval. Het klimaat verandert, rijkdom is enorm scheef verdeeld door onrechtvaardige systemen.
 • Naar binnen (persoonlijk)
  Dit gaat over gevolgen van de zonde die zichtbaar zijn in jezelf: lichaam, emoties, identiteit, verstand.
Genesis 4-11 laten de gevolgen van de zondeval zien op de verschillende gebieden. Je kunt dus wel zeggen: Ons probleem is breder dan we dachten! Het beperkt zich niet alleen tot mijn relatie met God, veel dieper en breder dan dat. Maar Gods verlossing is ook breder!
 

3. Verlossing

In Genesis 12 begint God met het brengen van verlossing. Verrassend! Gods verlossing begint niet pas met Jezus maar hier, bij Abraham. Gods missie van verlossing is het teniet doen van de gevolgen van de zonde. Hij roept Abraham, met als doel om alle volken te zegenen.

Gods verlossing is vanaf het begin gericht op de hele wereld. Dit zit in het DNA van het verhaal van God en daarmee in het DNA van de eerste christenen. Als Jezus sterft, is dat de ultieme uiting van verlossing voor de hele wereld.
 
Verlossing gaat altijd en overal over alle 4 de niveaus. Eén kan meer nadruk krijgen voor een bepaalde periode, maar kan nooit op zichzelf staan. Missie is dus breder dan evangelisatie. Het kan gaan om vergeving voor schuld, verzoening voor gebroken relaties, zegenen daar waar zegen nodig is,  herstel waar dingen kapot zijn gegaan, bevrijding van machten van het kwaad, etc.
 

4. Nieuwe schepping

God werkt er naar toe dat alle gevolgen van de zonde teniet zijn gedaan. Tot het moment dat alles onder de heerschappij van Jezus staat en er geen zonde en gebrokenheid is op aarde. God vernieuwt uiteindelijk de schepping, als afsluiting van zijn herstelplan.
 
Jij en ik maken deel uit van dit verhaal - Gods verhaal. De missie in ons leven is deelnemen aan Gods missie: verlossing brengen waar zonde en gebrokenheid heerst. Jij bent gezegend zodat jij zegen kan brengen. Jij bent vergeven zodat je vergeving kunt brengen. Jij bent getroost zodat jij troost kan brengen. De discipelen begrepen dit en gingen er op uit om die verlossing te verspreiden over de hele wereld. Zij begrijpen dat ze verlost waren door Jezus om zelf ook verlossing te brengen. 
 
Reflectievragen:
 1. Schrijf voor jezelf in 3 zinnen op wat het grote verhaal van God is?
 2. Hoe verandert Gods grote verhaal jouw beeld van missie? 
 3. Wil jij vanuit verlangen deelnemen aan het verhaal van God?
Geen enkele blog missen? Gebruik onze WhatsApp-service. Voeg ons nummer (06-47197535) toe aan je contactpersonen en app BLOG AAN. Je krijgt een bericht als we een nieuwe blog voor je hebben.

Deze blog is geschreven door Hans Sikkema. Hans heeft passie voor Jezus & jongeren en geeft dat handen en voeten als trainer bij LEF. Hij is getrouwd met Ilse-Marije en houdt van gezelligheid, lezen en een goed potje FIFA.(Fotocredit: Ben White)