< terug

Heb je wel eens goed naar je fiets gekeken?

Wanneer je het frame goed bekijkt zie je overal driehoeken. Voor die driehoeken is bewust gekozen in de bouw van de fiets. Een driehoek vervormt niet onder druk, wat bijvoorbeeld een vierkant wel doet. Het is de stevigste basisvorm, die daarom veel gebruik wordt, waaronder dus in een fietsframe. Daardoor is de fiets op zijn stevigst en is die het beste in balans. Waardoor de fietser het snelst meters maken.

In het leven van een discipel is er ook een driehoek die balans biedt en ervoor zorgt dat je in het volgen van Jezus meters blijft maken, dat je blijft groeien. Deze driehoek onderscheidt drie aspecten waarin je kunt groeien als leerling van Hem.

Boven

Dit aspect gaat over jouw persoonlijke relatie met de Vader. Hem ontmoeten en tijd met Hem doorbrengen waardoor je groeit in het liefhebben van Hem. Wanneer het gaat over onze relatie met God hebben we het vaak over stille tijd, bidden en bijbellezen. Dingen die we doen. Het wordt snel activistisch. Daarom kies ik hier bewust voor de term ‘liefhebben’. Blijf je groeien in het liefhebben van God?
 

Binnen

Hier gaat het over de mensen met wie je samen onderweg bent in het volgen van Jezus. In je kerk, kring of gemeenschap. Jezus heeft ons aan elkaar gegeven omdat we van elkaar kunnen leren. En dat zijn niet alleen mensen die je zelf hebt uitgekozen of zou uitkiezen. Samen scherp je elkaar. Daarvoor is wel openheid en kwetsbaarheid nodig. Eerlijk zijn naar elkaar over hoogte- en dieptepunten, zodat je samen meer gaat lijken op Jezus. Is er iemand met wie je in kwetsbaarheid optrekt?
 

Buiten

Is er in je leven ook plek voor mensen die God niet kennen? Die niet met Hem leven? Jezus’ hart ging uit naar mensen die zoekende zijn. Zij die niet precies weten hoe het leven werkt, die geen plek vinden in de maatschappij of worden uitgekotst door diezelfde maatschappij. Juist die mensen zoekt Hij op en gaat bij ze thuis aan de maaltijd. Ken jij dat hart en is er iets van Jezus bewogenheid zichtbaar in jouw leven?

Als christen hebben we snel de neiging om bij elkaar te gaan zitten en het daar fijn met elkaar hebben. Maar dan volgen we het voorbeeld van Jezus niet. Hij ging intentioneel relaties aan met zondaars en tollenaars, mensen van wie je het niet zo verwachten. De vraag daarin voor ons, voor jou en mij is: Zijn er mensen in jouw leven die God niet kennen en met wie je optrekt?
 

Groeien in liefde, geloof en hoop

Waarom zijn deze drie aspecten belangrijk in het leven van een discipel? Elke gebied daagt je uit om te blijven groeien in liefde, geloof en hoop. Ik heb de neiging om te blijven hangen in het gebied waar ik me het meest op mijn gemak voel, wat me het makkelijkst afgaat. En die neiging heeft iedereen, jij waarschijnlijk ook.

Het gevolg: je groeit scheef of je groeit helemaal niet. Je wordt niet geconfronteerd met situaties, mensen of uitspraken die je uitdagen om God te zoeken, je denken te veranderen en in de diepte te groeien. Je blijft aan de oppervlakte. Hierdoor raakt je driehoek in onbalans en als er dan druk op uitgeoefend wordt, stort je in elkaar.
 

Veilige hoek

Al deze drie gebieden zijn zichtbaar in het leven van Jezus en als je op Hem wilt gaan lijken, laat deze drie gebieden een plek krijgen in je leven. Ik daag je uit om jouw veilige hoek te verlaten en te ontdekken wat je in de andere twee hoeken kunt leren. Ik wil je vragen om over de volgende vragen na te denken:
 
  • Welke van deze 3 aspecten is in jouw leven het sterkst?
  • In welke van deze 3 aspecten zou je willen groeien?
  • Wat is de eerstvolgende stap om dat aspect meer ruimte te geven in je leven?
En nog even terugkomend op de fiets. Laat het frame van je fiets, de driehoek, een geheugensteuntje zijn om regelmatig na te denken over de stand van zaken wat betreft boven-binnen-buiten. Dan blijf je als discipel van Jezus meters maken in het worden zoals Hem!

Deze blog is geschreven door Hans Sikkema. Hans heeft passie voor Jezus & jongeren en geeft dat handen en voeten als tienerwerker in de baptistengemeente Veenendaal. Hij is getrouwd met Ilse-Marije en houdt van gezelligheid, lezen en een goed potje FIFA. Hans werkt als trainer bij LEF.

(Fotocredit: Alexander Shustov)