< terug

Discipelschap is een hip woord. Het wordt door organisaties, kerken en deskundigen gebruikt als het gaat over jeugdwerk of over de kerk. Daar zijn we bij LEF heel blij mee, omdat we geloven dat discipelschap cruciaal is. Sinds het ontstaan van Navigators (1933 in Amerika en 1958 in Nederland) is het onze corebusiness: discipel van Jezus zijn en het maken van discipelen.

Maar waarom eigenlijk? Waarom is discipelschap zo cruciaal? Daarover deze blog.

De basis: de grote opdracht

Voor de basis gaan we terug naar Matteüs 28: 18-20. Daar geeft Jezus, op het moment dat Hij teruggaat naar de Vader, zijn missie in handen van de discipelen. Hij heeft ze de afgelopen 3 jaar meegenomen op avontuur met Hem. Zij hebben hem gezelschap gehouden en nu is het moment daar. Hij zendt ze uit om Zijn Koninkrijk te brengen over de hele wereld. Dit is wat Hij zegt:

“Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen (…) en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.” 

Dat is precies wat discipelschap is: leerling van Jezus zijn én met Hem op weg te gaan om anderen tot leerling te maken. Dit is blijkbaar de kern van wat Jezus van ons vraagt. Zijn Koninkrijk wordt gebouwd door discipelen te maken. De kerk, dat is daar waar discipelen elkaar ontmoeten en waar ze doorgeven wat ze zelf ontvangen hebben.


Geen bekeerling maar leerling

Opvallend vind ik dat Jezus ons vraagt ‘leerlingen’ te maken. Geen bekeerlingen, maar leerlingen. Natuurlijk is een bekering een superbelangrijk moment. Er is iemand overgeplaatst van de duisternis naar het Koninkrijk van het licht. Feest! Een wedergeboorte is spectaculair, net als een gewone geboorte!

Maar dan is het niet klaar. Dan begint het pas! Het proces van opgroeien, leren, ontwikkelen… Dat is discipelschap. De wedergeboorte is het startpunt, maar dan begint het opgroeien tot een volwassen christen.

Tot een leerling die leert gehoorzamen, ook als hij geen zin heeft.
Die rust ontvangt midden in de storm.
Die leert vergeven, ook als het pijn doet.
Die leert bidden, in het dal en op de berg.
Die leert Gods stem te verstaan, door zijn Woord en Geest.

Het proces van discipelschap is misschien minder spectaculair, maar minstens zo belangrijk. Door meer en meer de geur van Christus te verspreiden, kun je ook anderen naar Hem leiden. Discipelschap heeft dus aan de ene kant te maken met zelf je leven in alles toewijden aan Jezus. En aan de andere kant ook met het verlangen om anderen tot discipelen te maken.
 

Wat gebeurt er als je geen aandacht geeft aan discipelschap?

Stel je voor: er komt een jongere tot geloof. Hij komt in je gemeente, bezoekt de diensten en gaat naar de jeugdavonden.

Wanneer je geen aandacht geeft aan discipelschap, gebeurt dit:
  • Hij wordt consument. Hij is aanwezig en neemt tot zich wat jij hem geeft. Hij houdt de bank warm, maar echte levensverandering? Nee, dat gebeurt niet per se.
  • Hij gaat van zondag naar zondag en van jeugdavond naar jeugdavond. Hij leest de Bijbel mee en hoort wat jij erover zegt. Maar leert hij ook van maandag tot zaterdag om zelfstandig te leven met God? Hoe weet hij wat leerling zijn betekent op een doordeweekse dinsdag?
  • Op het moment dat er tegenslagen of zorgen komen of er komt iets langs wat ‘fijner voelt’ dan de dienst op zondag, kan zijn geloof zo maar omvallen en uitdoven. Het is niet diepgeworteld.

Wat als je wel aandacht geeft aan discipelschap?

Stel nu dat deze zelfde jongere wekelijks tijd zou doorbrengen met een andere gelovige. Iemand die hem, vanuit zijn eigen leven en vanuit Gods woord, laat zien hoe het is om dagelijks te leven met Jezus. Aan wie hij al zijn vragen kan stellen. Die hem belangrijke principes uit de bijbel laat zien en met wie hij mee kan kijken hoe dat er in het leven van elke dag uitziet.

Oftewel: wanneer je aandacht geeft aan discipelschap, heb je kans dat het volgende gebeurt:
  • Hij wordt actief: hij groeit in verlangen, in toewijding en in het doorgeven van het goede nieuws aan de mensen om hem heen. Hij is geen consument, maar een producent.
  • Hij leert dagelijks te leven met God. Hij laat zich leiden door Gods woord en Geest, niet alleen op zondag, maar ook op die doordeweekse dinsdag. Hij wordt een zelfstandige volwassen christen.
  • Hij krijgt een diepgeworteld geloof, dat tegen een stootje kan. Het Koninkrijk wordt zichtbaar in zijn denken, spreken en doen.
Ik wil heel graag dat onze kerken en ons jeugdwerk vol zitten met dit soort jongeren! Die echt discipelen zijn. Ik verlang ernaar dat Gods Koninkrijk weer zichtbaar wordt in ons land!

Maar vooral hoop ook ik dat jongeren vrijheid, vreugde en vrede ontdekken dichtbij Jezus. Dat ze volstromen met liefde, wijsheid, zelfbeheersing en bovennatuurlijke kracht. En dat ze vanuit overvloed gaan uitdelen aan de mensen om hen heen. Dat gun ik ze zo!

Denk eens na over jouw jeugdwerk. Focus jij op discipelschap? Lijken jouw jongeren meer op de ‘afhankelijke consument’ of op de ‘zelfstandige producent’? Hebben jij en je team behoefte aan iemand die hierin meedenkt? Nodig ons uit voor een training over discipelschap.

Deze blog is geschreven door Tineke Wuister. Tineke werkt bij LEF als Teamleider Coaching. Ze is toegepast psycholoog en heeft 15 jaar ervaring in het jongerenwerk. Ze is getrouwd met Sander en samen hebben ze drie zoons.

(Fotocredit: Karl Fredrickson)