< terug

Deze blog was oorspronkelijk de afsluiting van ons gratis e-book over discipel van Jezus zijn (nog steeds te downloaden). In deze tijd van corona en allerlei nieuwe vormen van kerk-zijn of jeugdwerk (moeten) ontwikkelen, delen we hem ook hier. Als bemoediging en aanmoediging tijdens weken van crisis en reflectie.

Bij LEF dagen we je vaak uit te bouwen aan je fundament. Stevige grond waar vanuit je discipelen maakt, die discipelen maken, die discipelen maken. Met gebed, ritmes, geestelijke disciplines als tools. Dit kan je het gevoel geven dat je van alles moet. Dat het van jou afhangt. Dat het allemaal misloopt als het jou niet lukt je aan je ritme te houden. Dat is niet zo en daarom geven we je deze aanmoediging: blijf in Hem.

Blijf in Hem

In Johannes 15 spreekt Jezus over zijn Vader als wijngaardenier. Jezus is de wijnstok en wij zijn de ranken. Willen wij leven, dan moeten we in Hem blijven. Hoe is dat voor jou? We hebben het over bouwen, tools, blijven volhouden... Woorden die lijken te suggereren dat discipel zijn hard werken is van onze kant. Iets dat je goed, minder goed of misschien wel verkeerd kan doen.

Jezus leert ons dat God, de wijngaardenier, zorgt voor zijn wijngaard. Wat we nodig hebben voor groei komt alleen naar ons toe als we verbonden zijn met de wijnstok. Hij zegt “blijf in Mij”; een duidelijke opdracht. Jouw opdracht is tijd met Hem doorbrengen en daarvan leren, ontvangen en doorgeven. Gods taak is vrucht geven. Naast inspanning van onze kant om in Hem te blijven, kunnen we ontspannen zijn over de groei die dat brengt.
 

De school van Jezus

Er zijn dagen waarin we grootse dingen met God willen beleven, maar Hij van ons vraagt iets kleins te  doen. Er zijn momenten waarin datgene wat God van ons vraagt te groot voor ons lijkt. Zoals iets doen wat we moeilijk vinden, of stoppen met iets dat voor ons belangrijk is. Gehoorzaam zijn is dan niet altijd makkelijk, maar wel iets dat we oefenen.

Een discipel is een leerling. We zitten op de school van Jezus. Het is oké als we niet alles begrijpen of overzien, af en toe de fout ingaan, struikelen. Dan zoek je naar de waarheid die God voor ons heeft én accepteer je zijn genade. Dan leer je van het moment en ga je verder op weg. Er is oneindige genade om te zoeken, te proberen, te experimenteren en steeds weer bij God terug te komen.
 

Voorbereid

Efeze 2:10 zegt: “Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid.” Prachtig toch? Ga ervoor! Ga onderweg met de God die je heeft gemaakt, die de weg van goede daden voor je heeft voorbereid. Vind aanmoediging van anderen om in Jezus te zijn. En: geniet met God van de vrucht die dat geeft, in jouw leven en in dat van anderen.

Rondom de opdracht van Jezus in Matteüs 28 zegt Hij: "Aan Mij is alle macht" en "Ik ben met je". Wat een vette bemoediging! Nieuwe tijden vragen om nieuwe dingen, meer van het een of minder van het ander. Iedereen probeert van alles. Soms lukt het, soms niet. Als team LEF willen we ook nog dit zeggen: Wij steunen je en geloven in je! We zegenen je in je zoektocht met God!


(Van links naar rechts: Monique, Matthijs, Emmely, Jochem, Tineke, Erwin, Marieke, Jorieke, Margreet, Marina, Hans, Geert)

(Fotocredit banner: Ales Me, teamfoto: Mirjam van Klaarbergen)