Veelgestelde vragen

Klik op de link om direct naar een vraag te gaan, of scroll door om alles te lezen.

# 1: Wat is de Learning Community (LC)?
# 2: Hoe ziet de LC eruit?
# 3: Wat houden de thema’s in? (zie deze link naar uitgebreide inhoud)
# 4: Wat is de opzet van de weekenden?
# 5: Wat houdt een huddle in?
# 6: Waarom twee jeugdwerkseizoenen?
# 7: Wat voor teams nemen deel?
# 8: Wanneer is slim om in te stappen?
# 9: Hoe stel ik een team samen?
# 10: Wat is een goede teamsamenstelling?
# 11: Wat mag ik van LEF verwachten?
# 12: Wat verwachten jullie van mij?
# 13: Wat gebeurt er na de LC?
# 14: Wat kost deelname aan de LC? (zie deze link naar data en prijzen)
# 15: Kan ik vrijblijvend een keer kijken?
# 16: Ik ben enthousiast! Hoe nu verder?

Staat je vraag er niet bij? Mail Gretta van der Pols met je vraag of opmerking.

# 1: WAT IS DE LEARNING COMMUNITY (LC) ?


De naam zegt het al. We willen een lerende gemeenschap vormen. Dit betekent: samen optrekken en samen ontdekken wat God voor jou en voor jouw team en jongeren voor ogen heeft. Wij helpen je om deze ontdekkingen te doen, om je te onderwijzen in hoe Jezus optrok met zijn discipelen en hoe je deze lessen op een praktische manier kan toepassen in jouw context.

Zo groei jij en je team in discipelschap en leiderschap. We gaan graag samen met je op weg!

(Terug naar boven)
 

# 2: HOE ZIET DE LC ERUIT?


De Learning Community is een traject van twee jeugdwerkseizoenen (+/- 2 jaar) waar je samen met je team aan meedoet. Per jeugdwerkseizoen vinden er twee trainingsevents plaats, met elk een eigen thema en focus. De vier thema's zijn discipelschap, leiderschap, Gods missie en beweging.

Tussen de trainingsevents door krijgt je teamleider tweewekelijks coaching (face-to-face en via Skype). Dit noemen we een huddle. Daarnaast vindt tussen trainingsevent twee en drie een teamleidersevent plaats.

(Terug naar boven)


# 3: WAT HOUDEN DE THEMA'S IN?


Klik hier voor een uitgebreider overzicht van de inhoud van de Learning Community.


# 4: WAT IS DE OPZET VAN DE WEEKENDEN?


Elk weekend bestaat uit een combinatie van onderwijs, reflectietijd, terugkoppeling en (team)gesprekken. Daarnaast is er natuurlijk vrije tijd, gezamenlijke maaltijden en tijd voor aanbidding en gebed.

In elk weekend hanteren we de leervorm van de 'Appreciative Inquiry'. Dit houdt in dat je voor elk van de thema's met het team aan de slag gaat met de volgende vragen:
 • Discover: what is?
  Inventarisatie status quo. Wat gaat er goed en kunnen we vieren? Waar liggen groeimogelijkheden?
 • Dream: what could be?
  Hoe ziet jouw jeugdwerk er op dit thema in de toekomst uit? Welke visie heeft ieder in het team en waar wil je samen voor gaan?
 • Design: what should be?
  We maken het concreter. Als je in vijf jaar daar wilt zijn, wat worden je speerpunten voor de komende twee jaar?
 • Do: what will be?
  We gaan nog een stapje verder: wat pakken jullie op in het komende half jaar en waar kunnen we in het volgende weekend op reflecteren? Je gaat naar huis met een concreet halfjaarplan.
Voor het beantwoorden van deze vragen krijg je onderwijs op het thema van dat weekend en helpen we elk team actief in het proces.

(Terug naar boven)
 

# 5: WAT HOUDT EEN HUDDLE IN?


Een belangrijk onderdeel van de LEF Learning Community is de persoonlijke coaching voor de teamleiders.

In een groep van 4-6 andere teamleiders wordt een groep (huddle) gevormd, die elkaar tweewekelijks ontmoet (via skype of face-to-face). Elke huddle wordt geleid door een coach van LEF en de ontmoetingen duren 1 uur.

Het doel van de huddle is persoonlijke geloofsgroei en ontwikkeling van je leiderschap. De coaching vormt ook de verbinding tussen de verschillende trainingsevents. We zien dit daarom als een belangrijk onderdeel van het proces!

(Terug naar boven)
 

# 6: WAAROM TWEE JEUGDWERKSEIZOENEN?


Vernieuwing in het jeugdwerk ziet er voor elk team anders uit. Wat we wel weten is dat leren en opbouw in je jeugdwerk vaak tijd kost en stap voor stap gaat. Je bouwt namelijk aan een nieuwe cultuur.

Na het trainen en coachen van 100+ (jeugd)leidersteams uit heel Nederland hebben we gemerkt dat twee jaar met elkaar optrekken nodig is voor die diepgaande cultuurverandering. Het geeft voldoende tijd om te onderwijzen, te leren, te reflecteren, stappen te zetten in de praktijk, te delen en te vieren dat de veranderingen te zien zijn!

Jij als deelnemer en jullie als team zullen na de Learning Community je volledig toegerust voelen om opbouw en verandering in je jeugdwerk zelfstandig lokaal door te zetten.

(Terug naar boven)
 

# 7: WAT VOOR TEAMS NEMEN DEEL?


De Learning Community brengt teams uit diverse kerkelijke stromingen, organisaties en missionaire projecten bij elkaar. Zo ontstaat de mogelijkheid voor teams om van elkaar te leren door onderlinge verbinding en samen ervaringen te delen.

(Terug naar boven)
 

# 8: WANNEER IS SLIM OM IN TE STAPPEN?


Het juiste moment is per team verschillend. Sommige nieuwe teams doen mee om een goed fundament te leggen. Bestaande teams willen vaak meer de diepte in met elkaar. Teams waar het niet lekker loopt willen nieuwe visie vinden. Als je contact opneemt is ons doel in alle oprechtheid met je te kijken of de Learning Community op dit moment voor jouw team de juiste stap is.

(Terug naar boven)
 

# 9: HOE STEL IK EEN TEAM SAMEN?


Onze grootste tip: Nodig alle mensen die nu betrokken zijn bij jeugdwerk én alle potentiële leiders uit voor een avond en nodig LEF daarbij uit. Dan helpen wij je met enthousiast maken en vervolgens kun je zelf uit die groep mensen benaderen die je in het team wilt hebben.

(Terug naar boven)
 

# 10: WAT IS EEN GOEDE TEAMSAMENSTELLING?


Er is niet één ultieme mix waaruit je team moet bestaan. Iedere samenstelling kan. Het kan goed zijn om met een team te komen dat al een jeugdwerkteam is (bijvoorbeeld alle leiders van één leeftijdscategorie). Het kan ook goed zijn om een team te vormen van meerdere teamleiders, zodat de volle breedte van het jeugdwerk aanwezig is.

Wat we vaak aanraden is om bestaande jeugdleiders, met ervaring in jeugdwerk, te combineren met potentiele nieuwe leiders.

Als je interesse hebt, neem dan vooral contact met ons op. We kunnen kijken naar wat de beste optie is voor jouw situatie.

(Terug naar boven)
 

# 11: WAT MAG IK VAN LEF VERWACHTEN?


Je mag van onze trainers en coaches verwachten dat hij/zij:
 • Deskundig is en maatwerk levert op het gebied van discipelschap en leiderschap (in theorie en praktijk), training, coaching en begeleiding.
 • Goed bereikbaar is per mail en telefoon.
 • Je, indien gewenst, hulp biedt bij moeilijke situaties met betrekking tot je jeugd(werk) en bij het eventueel doorverwijzen van jongeren naar (professionele) hulpverlening.
 • Daarnaast streven we ernaar dat jullie team gedurende de LEF Learning Community in principe door eenzelfde personen worden getraind en gecoacht.
(Terug naar boven)
 

# 12: WAT VERWACHTEN JULLIE VAN MIJ?


Als je deelneemt, verwachten we van je dat je achter de visie van LEF staat en je wilt groeien in je taak als jongerenleider. Dit houdt concreet in dat je:
 • Een voorbeeld voor je jongeren wilt zijn.
 • Het verlangen hebt dat je jongeren discipelen van Jezus worden.
 • De Bijbel als uitgangspunt wilt nemen.
 • Bereid bent voor langere termijn je leven te delen / op te trekken met je jongeren.
 • Met een lerende houding aanwezig bent op het trainingsevent en de coachmomenten (en deze momenten, indien nodig, voorbereid).
 • Bereid bent het geleerde in de praktijk te oefenen en/of toe te passen.
 • Open staat voor vragen over je persoonlijk leven met God, omdat je doorgeeft wie je bent.
 • Je twee jeugdwerkseizoenen toewijdt aan dit leerproces. Voor de teamleider valt daar ook de tweewekelijkse huddle-coaching onder.
(Terug naar boven)
 

# 13: WAT GEBEURT ER NA DE LC?


We merken dat de teams na twee jaar samen optrekken veel hebben geleerd en samen aan de slag kunnen in hun eigen lokale context. Toch kan het nog steeds voorkomen dat je weer eens met één van ons wilt afstemmen omdat je nog vragen hebt of omdat je ideeën kan gebruiken. Eén van jouw trainers zal als contactpersoon ook na de twee jaar nog altijd voor je klaar staan, dus schroom niet om contact op te nemen!

Wij zullen ook zelf gedurende het eerste jaar na de Learning Community met jullie contact blijven opnemen om te kijken hoe het gaat.

(Terug naar boven)
 

# 14: WAT KOST DEELNAME AAN DE LC?


Klik door naar de pagina ‘data en prijzen’.
 

# 15: KAN IK VRIJBLIJVEND EEN KEER KIJKEN?


Jazeker! Tijdens elk weekend is er de mogelijkheid om voor een dagdeel (vrijdagmiddag of zaterdagochtend) te komen kijken. Zo kan je laagdrempelig proeven aan wat er gebeurt op een weekend en kan je ons als team ontmoeten! Neem contact met ons op om dit samen te bekijken.

(Terug naar boven)
 

# 16: IK BEN ENTHOUSIAST! HOE NU VERDER?


Tof! In het plaatje hieronder vind je een overzicht van de volgende stappen. De eerste stap is in ieder geval contact met ons opnemen! We willen je vooral aanraden niet te lang te wachten. We zien vaak dat het proces van besluitvorming en teamsamenstelling tijd vraagt. Reken erop dat hier meerdere maanden overheen gaan. Over het algemeen start de Learning Community in november.Voel je vrij om contact op te nemen met Gretta van der Pols, trainer bij LEF Navigators. Zij helpt je graag verder!

(Terug naar boven)