Verlang je naar jongeren die Jezus volgen?

Bouw aan een cultuur van discipelschap


Je verlangt er als jeugdleider naar dat jongeren met God gaan leven. En als team wil je jeugdwerk bouwen dat jongeren dichter bij Hem brengt. Dit event biedt je de taal en tools om te bouwen aan een cultuur van discipelschap in je jeugdwerk: een plek waar je groeit als volgeling van Jezus en het leven met God voorleeft aan doorgeeft aan jongeren.

In de Learning Community (LC) gaan we met jou en je jeugdwerkteam onderweg. We geven training, visie, praktische tools en begeleiden jullie in geloofsgroei en ontwikkeling van leiderschap. Je groeit zelf, versterkt je team en vernieuwt je jeugdwerk door concreet aan de slag te gaan in jouw context. De LC duurt twee jeugdwerkseizoenen. Het eerste event over discipelschap is nu ook los te volgen: van harte welkom om aan te sluiten!

Aan het einde van het event heb je:
  • Met je team een heldere blik op jullie eigen jeugdwerk.
  • Praktische handvatten voor het bouwen aan een cultuur van discipelschap.
  • Een concreet plan van aanpak voor het komende half jaar.
  • Al je vragen kunnen stellen, daar is alle tijd voor!
  • Inspiratie opgedaan vanuit andere deelnemende jeugdleidersteams.

Doe je mee?

6 - 8 november 2020 | vrijdag 12u - zondag 14u.
De Betteld, Aaltenseweg 11, Zelhem.
Het event kost €195,- per persoon (verblijf + training)
Team: min. 2 - max. 7 personen.

Meer info of aanmelden? Mail lef@navigators.nl.