Bouw met je team aan jeugdwerk dat echte verandering brengt in jongeren.

In de LEF Learning Community ontdek je met elkaar:
 • Meer focus en een heldere visie voor je jeugdwerk
 • Gods grotere verhaal voor jouw jongeren
 • Hoe jongeren groeien in discipelschap en leiderschap
 • Wat jij als jeugdleider jongeren te bieden hebt
 • Jeugdwerk dat goed nieuws is voor je dorp of stad
We gaan 2 jeugdwerkseizoenen met jou en je jeugdwerkteam onderweg. We geven training, visie, praktische tools en begeleiden jullie in geloofsgroei en leiderschapsontwikkeling. Je groeit zelf, versterkt je team en vernieuwt je jeugdwerk door concreet aan de slag te gaan in jouw context. Het begint bij jou: vernieuwing van jeugdwerk begint in het hart van de jeugdleider.

vrijblijvend kennismaken? Bel Tirza Roor (06 48 75 69 17) of klik hier om haar te mailen.


Op deze pagina vind je info (data en prijzen), ervaringen, inhoud en veelgestelde vragen over de Learning Community (LC). Scroll er dus op je gemak doorheen en laat vervolgens van je horen.

Onze belofte: Als je contact met ons opneemt, kijken we altijd oprecht met je of LEF en de LC op dit moment voor jouw team de juiste stap is. Zo niet, dan helpen we je verder, eventueel ook naar een andere organisatie.

 
"Iedereen wint als een leider zich ontwikkelt"

- Bill Hybels

Waarom LC?

Je verlangt er als jeugdleider naar dat jongeren met God gaan leven. En als team wil je jeugdwerk bouwen dat jongeren hierin verder brengt.

Maar we kennen allemaal de hobbels op de weg. Je vergadert je bijvoorbeeld suf, zonder dat je vooruitgang ziet. Of je voelt je bekneld in een structuur, maar weet niet hoe dat kan veranderen. Misschien mis je inhoud en diepgang, visie en focus.

Wij zijn LEF. Vanuit een passie voor jongeren gaan we onderweg met jeugdleiders om jeugdwerk te bouwen dat echte verandering in jongeren brengt. Daar is lef voor nodig: want die verandering begint in het hart van de jeugdleider zelf.
 

Wat is het?

De LEF Learning Community is een leertraject van twee jeugdwerkseizoenen waarin we samen met jou en andere jeugdwerkteams onderweg gaan. In 4 trainingsweekenden ontdek je hoe je kunt bouwen aan jeugdwerk dat echte verandering brengt.

Door elk halfjaar een weekend tijd te nemen met elkaar, krijg je je visie scherp, heb je een plan van aanpak en kun je vooral gaan DOEN waar je in gelooft.  
 

Training

Voor het team is er elk half jaar een trainingsevent met opdrachten, inspirerende input en persoonlijke verwerking. Dit duurt van vrijdag- tot zondagmiddag. Jullie gaan naar huis met een plan van aanpak. Thema’s: discipelschap, leiderschap, Gods missie en beweging.

Coaching

Voor de teamleider is er tweewekelijkse skype-coaching, gericht op persoonlijke geloofsgroei en leiderschap. Met andere jeugdleiders in een huddle leer je hoe een cultuur van discipelschap er uitziet, persoonlijk en in het jeugdwerk.
Het traject:


Meer weten? Neem contact op voor een gratis en vrijblijvende meedenksessie met een van onze trainers of coaches.

“Onze jeugdleiders worden steeds enthousiaster over discipelschap. We hebben met elkaar onze visie heel concreet en helder gemaakt en dat geeft ons echt een yes-gevoel: Wauw, hier zijn we met elkaar mee bezig!”

- Renske van Twillert, Amersfoort

Praktische informatie

Data
De eerstvolgende LEF Learning Community start in november 2019. Deelname vindt plaats in teams van 4 – 7 personen.
De trainingsevents vinden plaats op:
Trainingsevent 1: Discipelschap 8 - 10 november 2019
Trainingsevent 2: Leiderschap 3 - 5 april 2020
Trainingsevent 3: Gods missie 6 - 8 november 2020
Trainingsevent 4: Beweging 26 - 28 maart 2021
Kosten
De kosten voor een LC zijn €2.950 per jaar voor een team van 4 personen voor een traject van twee jaar.
Dit is als volgt opgebouwd:
 • Trainingskosten: € 1.950 per jaar
  - Voor team van 4: 2x driedaags trainingsevent | beschikbaarheid LEF-expertise
  - Voor teamleider: tweewekelijkse coaching | leidersweekend met partner
 • Verblijfskosten: € 250 p.p. per jaar
  € 125 p.p. per trainingsevent | inclusief 2x overnachting en 6x maaltijd
Bij een groter team dan 4 betaal je voor de extra teamleden alleen de verblijfskosten per persoon per jaar extra.

(Wij zijn ons ervan bewust dat de prijs een drempel voor deelname kan zijn. Neem contact met ons op voor ideeën hoe je de benodigde financiën kunt realiseren.)

Voor deze bijdrage krijg je:
 • 4 trainingsevents voor het team
 • Tweewekelijkse coaching voor de teamleider
 • Een leidersweekend voor teamleider en partner
 • Toegang tot onze online Academy
 • Onze expertise en ervaring
 • Impact op drie lagen: jezelf, team, jeugdleiders
 • Uitwisseling met andere teams
Aanmelding
De aanmelding sluit op 1 oktober 2019. Let op: Onze ervaring is dat het goed is daarom ruim voor de zomervakantie te beginnen met een team formeren.

LEF begeleidt je in het proces van het vinden en vormen van een team, het contact houden met kerkleiding en eventueel in het vinden van financiële mogelijkheden. Meestal doorlopen teams de volgende stappen. Zie hieronder.
 


“Mijn droom is dat christenen uit hun schulp durven komen en hun leven te delen met mensen om hen heen. Dat ze Jezus laten zien. LEF geeft mensen tools in handen en motiveert die stap te zetten.”

- Ramona van den Hoed, Haarlem

Inhoud van de Learning Community

Bekijk de podcast van Geert van 't Veer voor een idee van wat je kunt verwachten op een trainingsweekend van de LC.

Gratis proefdownload: Gebruik dit halfjaarplan om van droom naar plan te gaan. We gebruiken het in de LC ook. Maak concrete doelen: wat zijn de eerste stappen voor komend halfjaar om je droom werkelijkheid te zien worden?

SEIZOEN 1
TRAININGSEVENT 1 | DISCIPELSCHAP

Hoe bouw je aan een cultuur van discipelschap?

We starten de LEF Learning Community rond het thema discipelschap. Hier komen principes, waarden en voorbeeldsituaties aan bod die kunnen helpen bij het bouwen en onderhouden van een cultuur van discipelschap. Wat is een discipel eigenlijk? Wat vraagt het van mij als jeugdleider om jongeren te helpen groeien als discipel? Wat leren we hierin van Jezus en Paulus? Omdat we geloven dat discipelen discipelen maken, staat ook jouw persoonlijke groei in je relatie met God centraal.

TRAININGSEVENT 2 | LEIDERSCHAP
Hoe bouw je een cultuur van vermenigvuldigend leiderschap?

We gaan verder met het thema leiderschap. Met welke visie leid jij het jeugdwerk? Op welke manier investeer je in (jonge) leiders voor de nieuwe generatie? Vermenigvuldigend leiderschap in het jeugdwerk vraagt om een proactief proces van werven, trainen, inzetten en evalueren van nieuwe leiders. In dit trainingsevent komen principes en praktijkverhalen aan bod en is er volop tijd in de teams voor uitwisseling, evaluatie en overleg.

SEIZOEN 2

LEIDERSWEEKEND
Dit weekend (vrijdag 21u - zaterdag 21u) voor teamleiders staat in het teken van ontspanning, inspiratie en ontmoeting. Je partner (indien je die hebt) is hierbij ook van harte welkom. Want we geloven dat de principes waarin we onderwijzen starten in je eigen leven. Jullie kunnen de toepassing voor thuis meteen samen maken!

TRAININGSEVENT 3 | GODS MISSIE
Hoe wordt het jeugdwerk ‘goed nieuws’ voor jullie omgeving?

Als er in het jeugdwerk een cultuur is van discipelschap, en van leiders die investeren in nieuwe leiders, dan zijn missionaire verlangens en initiatieven een logisch vervolg. Hoe kan jullie jeugdwerk ‘goed nieuws’ zijn voor jongeren die Jezus nog niet kennen? We kijken naar wat het betekent voor je jeugdwerk om te leven in een balans tussen de drie dimensies: geloof (boven), gemeenschap (binnen) en missie (buiten) en hoe die op allerlei manieren vorm kunnen krijgen.

TRAININGSEVENT 4 | BEWEGING
Hoe creëer je blijvende impact van het jeugdwerk in jullie omgeving?

Tijdens dit laatste trainingsevent denken we samen na over hoe een lokale beweging kan ontstaan van jongeren die Jezus volgen. Een van de belangrijke doelen van een leider is jezelf overbodig maken. Hoe bouw je aan iets dat groter is dan jezelf? Iets dat door blijft groeien als jij er niet meer bent? Daarbij is het van belang om een goede balans te vinden tussen het stimuleren van nieuwe verschillende initiatieven en het bieden van een gezamenlijke thuisbasis.

Veelgestelde vragen

Vraag: Waarom moeten we hier 2 jeugdwerkseizoenen voor uittrekken?
Antwoord: Vernieuwing in het jeugdwerk ziet er voor elk team anders uit. Leren kost tijd en gaat stap voor stap. Uit uitgebreide ervaring blijkt dat na twee jaar met elkaar optrekken veel belangrijke lessen geleerd zijn, en dat teams voldoende zijn toegerust om verandering lokaal te kunnen doorzetten. De LC brengt teams uit diverse kerkelijke stromingen en organisatie bij elkaar. Zo ontstaat de mogelijkheid voor teams om van elkaar te leren door onderlinge verbinding en samen ervaringen te delen.

Vraag: Poe, dat is veel geld. Is dat het wel waard?
Antwoord: Jazeker. Hierboven bij de praktische informatie vind je de opbouw van het totaalbedrag. Wij willen hierin transparant zijn, omdat we geloven dat dit een goede prijs is voor de training en coaching die je gedurende twee seizoenen ontvangt. We zijn overtuigd van de waarde van het traject en zijn daar ook op aanspreekbaar. Zoals gezegd: We helpen je graag met ideeën om de financiën te realiseren.

Vraag: Hoe stel ik een team samen?
Antwoord: Onze grootste tip: Nodig alle mensen die nu betrokken zijn bij jeugdwerk én alle potentiële leiders uit voor een avond en nodig LEF daarbij uit. Dan helpen wij je met enthousiast maken en vervolgens kun je zelf uit die groep mensen benaderen die je in het team wilt hebben.

Vraag: Wat is een goede samenstelling van het team?
Antwoord: Er is niet één ultieme mix waaruit je team moet bestaan. Iedere samenstelling kan. Het kan goed zijn om met een team te komen dat al een jeugdwerkteam is (bijvoorbeeld alle leiders van één leeftijdscategorie). Het kan ook goed zijn om een team te vormen van meerdere teamleiders, zodat de volle breedte van het jeugdwerk aanwezig is.

Wat we vaak aanraden is om bestaande jeugdleiders, met ervaring in jeugdwerk, te combineren met potentiele nieuwe leiders.
Als je interesse hebt, neem dan vooral contact met ons op. We kunnen kijken naar wat de beste optie is voor jouw situatie.

Vraag: Wat is een goed moment om in te stappen?
Antwoord: Het juiste moment is per team verschillend. Nieuwe teams doen mee om een goed fundament te leggen. Bestaande teams willen vaak meer de diepte in met elkaar. Teams waar het niet lekker loopt vinden nieuwe visie. Zoals gezegd, als je contact opneemt is ons doel in alle oprechtheid met je te kijken of de Learning Community op dit moment voor jouw team de juiste stap is. Juist omdat we een groot commitment vragen.

Vraag: Wat mag ik van LEF verwachten?
Antwoord: Je mag van onze trainers en coaches verwachten dat hij/zij:
 • Deskundig is en maatwerk levert op het gebied van discipelschap (in theorie en praktijk), training, coaching en begeleiding.
 • Goed bereikbaar is per mail en telefoon;
 • Je, indien gewenst, hulp biedt bij moeilijke situaties met betrekking tot je jeugd(werk) en bij het eventueel doorverwijzen van jongeren naar (professionele) hulpverlening;
Daarnaast streven we ernaar dat jullie team gedurende de LEF Learning Community in principe door eenzelfde persoon wordt getraind en gecoacht.

Vraag: Wat verwachten jullie van een deelnemer?
Antwoord: Als je deelneemt, verwachten we van je dat je…
 • Achter de visie van LEF staat. Dit houdt concreet in dat je:
  • een voorbeeld voor je jongeren wilt zijn;
  • het verlangen hebt dat je jongeren discipelen van Jezus worden;
  • de Bijbel als uitgangspunt wilt nemen;
   bereid bent voor langere termijn je leven te delen / op te trekken met je jongeren.
 • Het verlangen hebt te groeien in je taak als jongerenleider. Dit houdt concreet in dat je:
  • met een lerende houding aanwezig bent op het trainingsevent en coachmomenten;
  • deze momenten, indien nodig, voorbereid;
  • bereid bent het geleerde in de praktijk te oefenen en/of toe te passen;
  • open staat voor vragen over je persoonlijk leven met God, omdat je vermenigvuldigt wie je bent!
 • Je twee jeugdwerkseizoenen toewijdt aan dit leerproces. Voor de teamleider valt daar ook de tweewekelijkse huddle-coaching onder.
Vraag: Ik ben enthousiast! Hoe ga ik nu verder?
Antwoord: Tof! In de infographic hierboven vind je een overzicht van de volgende stappen. De eerste stap is in ieder geval contact met ons opnemen! We willen je vooral aanraden niet te lang te wachten. We zien vaak dat het proces van besluitvorming en teamsamenstelling tijd vraagt. Reken erop dat hier meerdere maanden overheen gaan. Als je uiterlijk in april contact met ons opneemt, kunnen we de tijd nemen voor dit proces.
 

Zet nu de eerste stap en vertel ons je verhaal.

[{"source_type":"","has_placeholder":"","default_value":"","validation":"","mandatory":"true","unique":""}]
{"label":"Naam","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":""}
[]
[{"mandatory":"true","unique":"","validation":"","default_value":"","has_placeholder":"","source_type":"user_email"}]
{"label":"E-mailadres","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":""}
[]
[{"mandatory":"true","unique":"","validation":"","default_value":"","has_placeholder":"","source_type":""}]
{"label":"Telefoon","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":""}
[]
[{"mandatory":"","unique":"","validation":"","default_value":"","has_placeholder":"","source_type":""}]
{"label":"Kerk\/organisatie","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":""}
[]
[[]]
{"label":"Neem contact met mij op"}
[]
[[]]
{"text":"\u003Csmall\u003ELEF gebruikt je gegevens alleen om contact met je op te nemen. Je gegevens worden verder niet door ons gebruikt of doorgegeven.\u003C\/small\u003E"}
[]

LEF gebruikt je gegevens alleen om contact met je op te nemen. Je gegevens worden verder niet door ons gebruikt of doorgegeven.

Ik wil meer weten over de Learning Community

[{"source_type":"","has_placeholder":"","default_value":"","validation":"","mandatory":"true","unique":""}]
{"label":"Naam","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":""}
[]
[{"mandatory":"true","unique":"","validation":"","default_value":"","has_placeholder":"","source_type":"user_email"}]
{"label":"E-mailadres","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":""}
[]
[{"mandatory":"true","unique":"","validation":"","default_value":"","has_placeholder":"","source_type":""}]
{"label":"Telefoon","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":""}
[]
[{"mandatory":"","unique":"","validation":"","default_value":"","has_placeholder":"","source_type":""}]
{"label":"Kerk\/organisatie","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":""}
[]
[[]]
{"label":"Neem contact met mij op"}
[]
[[]]
{"text":"\u003Csmall\u003ELEF gebruikt je gegevens alleen om contact met je op te nemen. Je gegevens worden verder niet door ons gebruikt of doorgegeven.\u003C\/small\u003E"}
[]

LEF gebruikt je gegevens alleen om contact met je op te nemen. Je gegevens worden verder niet door ons gebruikt of doorgegeven.