Navigators en Kerken


Navigators verlangt ernaar dat steeds meer mensen zich toewijden aan Jezus en Zijn Koninkrijk en in hun omgeving bewust doorgeven wat ze zelf zien en horen. Lees hier meer over onze visie en missie.

 

Navigators wil kerken dienen

Als Navigators richten we ons voornamelijk op jongeren (LEF) en studenten (NSV). Dit doen we door jeugdleiders in kerken te trainen en te coachen en door studenten op te vangen in de studentensteden en te helpen groeien in hun geloof. Hiermee hopen we een grote groep jonge mensen enthousiast te maken en houden voor het geloof en een positieve bijdrage te leveren aan de toekomst van de kerk in Nederland.

Graag willen we kerken bemoedigen en inspireren met verhalen van (onder andere) de jeugdleiders en studenten met wie we optrekken. Daarom bieden we aan om ons NAV. Relatiemagazine drie keer per jaar gratis naar uw gemeente te sturen, voor op de boekentafel of bij de infobalie. Ook willen we kerken graag helpen bij hun jeugdwerk, om u op weg te helpen in uw jeugdwerk bieden we een E-book met gratis tien tips voor het werven van jeugdwerkers aan. Indien u beide of één van beide wilt ontvangen, vul dan het volgende formulier in. 
[{"level":"2"}]
{"label":"Vraag gratis aan"}
[]

Vraag gratis aan

[{"mandatory":"","show_group_247":"","show_group_248":"","show_group_249":"","source_type":""}]
{"label":"Checkbox","error_mandatory":"Selecteer ten minste een waarde."}
{"247":"Het NAV. Magazine 3x per jaar toegestuurd","248":"Het E-Book '10 praktische tips om jeugdleiders te werven'"}
[{"mandatory":"1","infix":"true","prefix":"","source_type":""}]
{"label":"Volledige naam","firstname":"Voornaam","infix":"Tussenv.","lastname":"Achternaam","sir":"Dhr.","madam":"Mevr.","error_mandatory":"Uw volledige naam is verplicht."}
[]
[{"has_placeholder":"","mandatory":"","source_type":""}]
{"label":"Adres","street":"Straatnaam","housenumber":"Huisnummer","add_on":"Toev.","zipcode":"Postcode","city":"Woonplaats","error_mandatory":"Adres is verplicht."}
[]
[{"default_value":"","validation":"email","unique":"","mandatory":"true","has_placeholder":"","source_type":""}]
{"label":"E-mailadres","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"Dit is geen geldig e-mailadres."}
[]
[{"mandatory":"","unique":"","validation":"phone","default_value":"","has_placeholder":"","source_type":""}]
{"label":"Telefoonnummer","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"Dit is geen geldig telefoonnummer."}
[]
[{"mandatory":"true","unique":"","validation":"","default_value":"","has_placeholder":"","source_type":""}]
{"label":"Kerk","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":""}
[]
[[]]
{"label":"Formulier verzenden"}
[]
[[]]
[]
[]


'Nadat ik ontdekte wat Navigators doet, wilde ik dat meer mensen uit onze kerk weten dat deze organisatie bestaat. Het is zo belangrijk dat er aandacht is voor jongerenwerk in onze kerken en studenten als ze naar de stad vertrekken. Dat mogen wij als (dorps)kerken, waar veel jongeren vandaan komen, niet vergeten.' - Marjolijn van der Wal (Diakonie Hervormde Gemeente Ameide)
 

Kerken steunen Navigators

Jongeren en studenten zijn de toekomstige leden en leiders in de kerk. Daarom investeert Navigators in deze strategische doelgroep. Daarbij hopen we te rekenen op uw steun. Met een gift of collecte kunnen we meer jongeren en studenten vasthouden en toerusten in het geloof. We hopen dat u wilt overwegen ons werk te ondersteunen. Mocht u daartoe besluiten, dan vind u hier de gegevens die daarbij nodig zijn. 
 
'In contact met jongeren en studenten, ook bij mijn eigen kinderen, zie ik wat Navigators voor hun leven met God betekent. Dat gun ik elke jongere en student, daarom steun ik Navigators. Doet u ook mee?' 
- Ds. Ron van der Spoel

Mocht u vragen hebben of meer informatie willen ontvangen, neem dan gerust contact op met Djurre Verschoor.