Over IMPACT Navigators

IMPACT Navigators is een beweging van christelijke young professionals (23 - 35 jaar) die het goede nieuws van Jezus Christus en Zijn Koninkrijk op alle gebieden van hun leven zichtbaar willen maken, zodat de samenleving meer gaat zien van de realiteit van Gods Koninkrijk.

IMPACT helpt young professionals om geloof en werk te verbinden en om vanuit een persoonlijke discipelschapsrelatie impact te hebben in de samenleving. Om te leren hoe ze Gods stem kunnen verstaan in de context van hun werk, wat dit betekent voor de keuzes die ze maken en hoe ze om kunnen gaan met de uitdagingen die het werken vanuit de principes van Gods Koninkrijk met zich meebrengt.

IMPACT bouwt vanuit Navigators Nederland aan een duurzaam platform voor christelijke young professionals met strategische relaties, inspirerende events en weekenden, zorgvuldig samengestelde mentorgroepen, prikkelende online content, netwerkborrels en wat hieruit verder kan ontstaan.

IMPACT onderhoudt contacten met o.a. IFES, CBMC, Europartners, LOGOS, het OBADJA beraad en diverse betrokken christelijke vakorganisaties, leiders en bedrijven.

Geschiedenis IMPACT
IMPACT Navigators is een doorontwikkeling van IMPACT Netwerk. IMPACT Netwerk is rond 1996 ontstaan vanuit IFES-Nederland. De visie van de Britse theoloog en geestelijk vader van IFES John Stott heeft hierin een voorname rol gespeeld. Stott stond voor een orthodox christen-zijn met een brede visie op missie, maatschappelijke betrokkenheid en persoonlijk geloof. IMPACT is door de tijd heen vooral bekend geworden vanwege het IMPACT Congres, IMPACT Next, IMPACT Magazine en IMPACT Borrels. Het groeiende netwerk is in 2010 een stichting geworden. Per 1 april 2017 is IMPACT onderdeel geworden van De Navigators.

Contact Aanmelden e-news