Waarom een IMPACT Mentorgroep?

Als christelijke professional ben je geroepen om sterk in de samenleving te staan. Je wilt daarom betrouwbare en geloofwaardige christenen om je heen verzamelen die samen met jou optrekken rondom de uitdaging geloof en werk aan elkaar te verbinden. Je wilt ervaringen delen met andere young professionals in dezelfde loopbaanfase rondom ambitie, persoonlijk leiderschap, Gods leiding in je werk en verlangen naar betekenis en impact.

Stap voor stap
Karaktervorming en het stap voor stap vormgeven van je roeping zijn een persoonlijk proces. Een mentorgroep is een plek waar je elkaar daarbij kunt bemoedigen en aanscherpen en waarin je je kunt spiegelen aan Navigators relaties in je regio/werkveld die je zijn voorgegaan in navolging.

Mentorgroep
In een IMPACT Mentorgroep trek je samen met maximaal 4 andere christelijke young professionals en een mentor op rondom discipelschap en werk. Je eet, zoekt en bid samen in een uitdagende fase van je professionele leven.

IMPACT zorgt voor inspirerende mentoren, de juiste match, goede ondersteuning en prikkelende input. Jij zorgt voor toewijding, eigenaarschap en betrokkenheid.