Hoe is IMPACT ontstaan?

IMPACT (voorheen IMPACT Netwerk) is geinitieerd in 1998 vanuit IFES-Nederland waarbij het denken van theoloog John Stott een belangrijke rol speelde. IMPACT is door de tijd heen vooral bekend geworden vanwege de jaarlijkse IMPACT-congressen. Het groeiende netwerk is in 2010 een stichting geworden. Sinds maart 2017 is IMPACT onderdeel geworden van discipelschapsbeweging de Navigators.

Waarom is IMPACT Netwerk onderdeel geworden van Navigators?

Sinds eind jaren ‘90 heeft IMPACT Netwerk zich weten te profileren als hét netwerk voor christelijke young professionals in Nederland. Rond 2005 ontstond binnen de Navigators het netwerk Lifenet, een traject voor NSV-alumni waarin 'geloof en werk' centraal stonden.

LifeNet - IMPACT
De leiding van de Navigators en IMPACT Netwerk (met Navigators als onderdeel van het bestuur) erkenden in 2015 dat Navigators LifeNet en de huidige aanpak van IMPACT Netwerk zeer complementair waren. De activiteiten waarin IMPACT Netwerk sterk was (conferenties, netwerken en trainingen) konden worden aangevuld en versterkt door het eigene van de Navigators (discipelschap, mentoring, triades en kleine groepen). Beide directies herkenden gezamenlijkheid in hun visie voor de doelgroep van young professionals. Daarom werd besloten de handen ineen te slaan en zo krachten te bundelen, kennis te delen en tevens overheadkosten te besparen.

Per 1 april 2017 is IMPACT Netwerk definitief onderdeel geworden van De Navigators. Naast submerken als LEF en NSV voert zij nu de naam ‘IMPACT Navigators’. 

Waarom is de korting als ‘vriend van IMPACT’ veranderd?

De korting voor 'vrienden van IMPACT' was een oplossing van St. IMPACT Netwerk om zonder ANBI status betrokken gevers toch tegemoet te komen. Sinds IMPACT per 1 april 2017 onderdeel is van de Navigators heeft IMPACT de ANBI status alsnog verkregen. Elke ‘vriend van IMPACT’ is hier in najaar 2017 per email van op de hoogte gesteld en telefonisch benaderd om een incasso te accorderen.

Kan ik mijn gift van de belasting aftrekken?

Het voordeel van de nieuwe invulling van ‘vriend van IMPACT’( lees: donateur) is de mogelijkheid om giften van de belasting af te trekken vanwege de ANBI status. Dit levert een groter voordeel voor de gever op dan voorheen.

Hoe kan ik IMPACT steunen? 

De meeste vrienden van St. IMPACT Netwerk gaven 10 Euro per maand. Een verhoging naar 20 euro per maand is voordelig door de ANBI status en helpt IMPACT aanzienlijk. Verhoog je maandelijkse gift hier.  

Waarom richt IMPACT Navigators zich op de leeftijdsgroep 23-35?

Het doel van IMPACT is om christelijke young professionals te ondersteunen die hun werkplek zien als werkplaats voor verandering. Dit betekent dat belangrijke zaken als relaties, fun en verdieping allemaal ten dienste staan van de ontwikkeling van de christelijke young professional, maar geen doel zijn op zich. Het beste moment om in te stromen is vlak na afronding van de studie of in de eerste jaren van de carrière.  Op een gegeven moment is men dus geen young professional meer, maar hopelijk gegroeid naar een waardegedreven professional. Navigators gaat ervan uit dat een christelijke professional zelf relaties, inspiratie en verdieping wil vormgeven, zoals persoonlijk leiderschap dat ook beoogt.

Wat betekent dit voor 35+?

IMPACT Navigators moedigt christelijke professionals van 35+ actief aan zich verder te blijven ontwikkelen in discipelschap en leiderschap op de werkvloer. Er zijn vele netwerken en initiatieven op dit vlak. Denk bijvoorbeeld aan CBMC, LOGOS, OBADJA beraad, Xpand, bedrijfsgebed.nl, Deborah netwerk, Encour etc.