< terug
Leven van binnen naar buiten - deel 2

‘Het is een kwestie van steeds weer opnieuw kijken waar mijn invloed ligt en daarbinnen handelen’ Dat is mijn basisregel geworden in persoonlijk leiderschap. Wat is mijn aandeel? Hoe kan ik beïnvloeden? Welke actie kan ik wel doen? 

In de vorige blog introduceerde ik een lens die duidt waar jij verantwoordelijkheid over hebt. Een lens waarin je jezelf kan leren kennen binnen deze specifieke focus. In deze blog ga ik dieper in op de eerste drie niveaus:

  1. Zoon van God
  2. Persoon
  3. Professional

1. Zoon van God

Het kennen van jezelf begint volgens mij bij het kennen van God en zijn relatie tot jou. God heeft ons eerst uitgekozen. Die wetenschap bemoedigt. De Alpha, het begin van alles, heeft jou en mij bewust gemaakt. Hij heeft ons ook bewust aangenomen als zijn zoon. Man en vrouw. Allemaal erfgenaam geworden met Jezus. Allemaal een tempel voor Gods Heilige Geest. Allemaal in dienst gesteld als priester en koning.

Het is aan jou om je identiteit in God aandacht te geven. Soms voelt het onderwerp misschien wel eens beetje uitgemolken. Tegelijkertijd is het zo dat wanneer we het geen aandacht meer zouden geven, het niet het ankerpunt kan zijn van onze identiteit. Allereerst ben je aangenomen door de Koning der Koningen als zijn zoon, die wetenschap verandert alles en verdient onze aandacht.

Hoe bewust ben je je in de dagelijkse keuzes van je God gegeven identiteit?
Zou je je het meer plek willen geven in je leven, wat is een eerste stap die je deze week kan maken? 


2. Persoon

Je bent gemaakt met een eigen palet aan kwaliteiten en talenten. Je hebt in je leven overtuigingen en waarden ontwikkelt. En je karakter is gevormd door het leven en wordt dat nog steeds.

We kunnen de neiging hebben om dat wat we goed kunnen te onderschatten en met name veel aandacht te geven aan datgene waar we tekort schieten. We vergeten soms zelfs waar we goed in zijn, want we denken “het is normaal dat je dat kan”.

Ken jij je kwaliteiten? Zet je ze in in je dagelijks leven? Kan je je verder ontwikkelen in datgene waar je moeiteloos briljant in bent?
Kies een van de kwaliteiten die je verder wil ontwikkelen. Wat ga je doen om dit talent te laten groeien?   


3. Professional

Je hebt op school kennis vergaard en vaardigheden ontwikkelt die je professionele loopbaan beïnvloeden. En dat stopt niet na je opleiding, maar blijft doorgaan. Steeds zullen je vaardigheden versterkt worden en kennis vergroot. 

Ons professionele leven begint veelal met een aantal jaar studie. Een deel gaat dan daadwerkelijk dat doen waarvoor ze zijn opgeleid. Een ander deel gaat een heel andere richting op. Wat bij iedere route blijft staan: Je krijgt verantwoordelijkheden en daarvoor heb je kennis, ervaring, vaardigheden nodig. Jij bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling hiervan. 

Welke vaardigheid wil je gaan ontwikkelen? Welke kennis wil je vergaren?  Welke ervaring wil je op doen? Zorg dat niet alleen je baas bepaald waar jij je in moet ontwikkelen, maar jij mee stuurt. Wat is hetgeen dat jij dit jaar extra aandacht wil geven en hoe ga je dat vormgeven? 

Over elk van deze drie gebieden ben jij verantwoordelijk. Ik hoop dat de lens je focus geeft om bewust te investeren in jezelf. Mogelijk kun je een van de drie identiteiten kiezen om explicieter aandacht aan te geven. Naast dat je verantwoordelijkheid draagt over jezelf, draag je ook verantwoordelijkheid in de relatie tot je omgeving. In de volgende blog ga ik de lens uitbreiden met vier niveaus waarin jij mede-verantwoordelijk bent.