< terug
Leven van binnen naar buiten - deel 1

Wie ben jij? In een wereld die constant nieuwe input geeft, waar je overladen kan worden met zienswijzen en overtuigingen en waar je je steeds moet verhouden tot anderen? Wie ben jij in contact met je collega’s, leidinggevenden, buren, vrienden, partner en mogelijk kinderen?

Onlangs sprak ik met Christina. De aanleiding van dit gesprek was om het te hebben over het aangeven van grenzen, maar we eindigden bij het kennen van jezelf, je grenzen en je wensen. Al pratend ontdekten we dat zelfkennis essentieel is in relaties. En dat het aangeven van je grenzen niet gaat om vasthouden aan je eigen gelijk of wens, maar wel over het kennen van je wens.

Het gesprek met Christina moedigde mij aan om dat wat we in het team bij IMPACT al langer bespreken nu in een blog te schrijven ‘Leven van binnen naar buiten’. Leven vanuit persoonlijk leiderschap en weten waar je over heerst.

Persoonlijk leiderschap begint met benoemen en kennen, iets wat we al zien in Genesis. Daar lezen we dat God Adam en Eva de opdracht geeft om te heersen over de aarde. Een van de eerste praktische uitingen daarvan is; alles wat leeft een naam geven. Ik zie zo voor me dat Adam, aan het einde van de dag, met God rondloopt in de tuin en vertelt over alles wat hij heeft gezien en hoe hij het heeft genoemd. Een plaatje waar ik veel blijdschap en plezier bij ervaar.

Het benoemen is ook wat ik vaak doe als trainer: woorden geven aan het proces waar een Young Professional doorheen gaat. Zie het als een lens waardoor je naar jouw situatie kan kijken. Een lens die specifieke aspecten benadrukt. Zo is ‘Leven van binnen naar buiten’ een lens om te duiden waar wij verantwoordelijkheid over dragen.

Allereerst geven we leiding aan onszelf. Voor jou als Young Professional onderscheid ik hierin drie niveaus:

 1. Zoon van God | Je godgegeven identiteit als ankerpunt van je leven.
  Weet je wie jij bent in Gods ogen?
   
 2. Persoon | Je karakter, kwaliteiten, waarden en overtuigingen die je laat vormen en kneden door God.
  Ken je jouw kwaliteiten, jouw drijfveren en jouw waarden?
   
 3. Professional | Je vaardigheden en kennis die gekleurd en beïnvloed worden door de persoon die deze professionele rol vervult.
  Welke kernvaardigheden en kennis is belangrijk in jouw professionaliteit?
Daarnaast ben je mede-verantwoordelijk over de relatie met je omgeving. Ook hierin onderscheid ik verschillende niveaus waar je mee in aanraking kan komen:
 1. Team | De directe collega’s waar je dagelijks mee werkt en in relatie staat.
  Hoe beleef je de relatie met je collega’s? Hoe draag jij bij aan de teamcultuur?
   
 2. Organisatie | Het grotere geheel waar jij onderdeel van bent, met een eigen visie, missie en strategie, waar jij aan bijdraagt.
  Ken je de visie/missie van je organisatie? Wat is jouw bijdrage daaraan?
   
 3. Branche/Werkveld | De combinatie van experts en organisaties die gezamenlijk de maatschappij beïnvloeden.
  Wat zijn opvallende ontwikkelingen in jouw branche?
   
 4. Maatschappij | Het geheel van alle gezamenlijke losse onderdelen van een cultuur, met wetten en regels, verdeeld in naties met eigen culturen en wetten. De grotere wereld waar wij onderdeel van zijn.
  Welke maatschappelijke ontwikkelingen raken jou en het bedrijf waar jij bij zit?
De focus van de vragen bij elk niveau in deze blog ligt met name op jou. Hiermee benoem je het startpunt, vanaf daar gaan we in de komende twee blogs verder kijken. Wordt vervolgd…

Lees nu: Persoonlijk leiderschap: wie ben ik?