< terug
Leven van binnen naar buiten - deel 3

‘Hij irriteert mij altijd mateloos.’
‘Ik weet gewoon niet wat ik nog anders kan doen om te voorkomen dat het contact met haar escaleert.’
‘Ik voel me altijd zo veroordeelt door haar, ze begrijpt gewoon mijn werkwijze niet’


Een enkele uitzondering daargelaten heb je in je werk altijd te maken met andere mensen. Mensen met eigen waarden en overtuigingen, met ander gedrag. En in die relaties draag jij ook verantwoordelijkheid. Hier valt ontzettend veel over te zeggen, maar in de eerdere blog heb ik aangegeven dat een lens je focus kan geven om naar specifieke gebieden te kijken: relatie met collega’s, de missie van de organisatie, de ontwikkelingen in je branche en het effect van jouw organisatie op de maatschappij. 

Allereerst een herinnering: je relatie met je omgeving staat niet los van de eerder genoemde niveaus, maar vinden ook hun oorsprong in je relatie met God. Als zijn geliefde kind, mag je de relatie met de ander aangaan. En dat verandert veel. Wetende dat jij geliefd bent, maakt je bijvoorbeeld vrijgeviger in je liefde naar anderen. Wetende dat God voor je is, maakt je moediger wanneer je confrontaties aangaat. Wetende dat God een plan heeft, geeft je focus en een doel. En juist dat fundament vergeten we zo gemakkelijk. Je neemt allereerst verantwoordelijkheid in de relatie met de ander, wanneer je God voor ogen houdt in dat contact, wanneer je je vertrouwen in Hem stelt. Hoe doe je dat? In deze blog drie ideeën over hoe je dat vorm zou kunnen geven. 

Collega’s

Bidden voor je collega’s kan je heel groot en heel klein maken. Laten we klein beginnen. Schrijf allereerst op wie de collega’s zijn met wie jij veel tijd door brengt. Als je die lijst gemaakt hebt, lees hem door en kies één naam voor wie je 6 weken gaat bidden. 

Ik zeg 6 weken, maar dat kan ook een maand zijn of welke tijdseenheid jij maar wil. Bepaal hoe lang en hoe frequent je dit zou willen doen. 

Hoe wil je jezelf hier aan herinneren? Sommige zetten het in hun agenda, andere zetten een wekker op een vast moment.
Na zes weken kan je nog een keer naar de lijst kijken en opnieuw bepalen voor wie jij gaat bidden. 

Je hoeft niet steeds iets origineels te bedenken als je gaat bidden. Zes weken lang dezelfde zegenbede voor een collega bidden is ook sterk. Kies een vers wat je steeds uit bidt voor deze persoon, breidt dit uit wanneer en hoe je wilt. 


Organisatie 

Zoek de slogan, missie, visie en waarden van je organisatie op en schrijf dit voor jezelf op om te overdenken. Lees het door en vraag God: wat zegt U over deze woorden?

Dit kan nogal abstract klinken, maar stel je werkt bij de Rabobank. Zij hanteren als slogan ‘Growing a better world together’ en benoemen in hun beleid vier kernwaarden: respect, integriteit, duurzaamheid en professionaliteit. In het vragen kun je ook zelf zoeken in de bijbel door een woordstudie te doen: Welke teksten kan je vinden over deze woorden? Wat zegt God hierover? In welke context? En wat betekent dat voor jouw werkhouding en bijdrage? 


Branche en Maatschappij  

Niet alleen in de kerk dienen we God en beïnvloeden we cultuur. Onze cultuur wordt gevormd door media & entertainment, bedrijfsleven, onderwijs, overheid, religie en gezinsleven. Elke branche heeft zijn eigen aandeel in het bouwen van een cultuur. Als christenen hebben we de neiging om onze invloed te beperken tot religie en middels kerken bij te dragen aan bijvoorbeeld de wijk. En we hebben de laatste jaren gezinsleven en zorg voor medemens als ‘belangrijkste’ manieren geduid om te bouwen aan Gods Koninkrijk. 

Echter als filmschrijver, bankier, designer, advocaat, stedenbouwkundige, journalist en manager heb je invloed op maatschappij. Welk nieuws je verslaat als journalist en hoe je dit doet, beïnvloedt de beeldvorming. Hoe en waarin je geld investeert heeft effect op de economie en werkgelegenheid. De kleding die je ontwerpt en de middelen die je in dat proces gebruikt, hebben invloed. Etc. etc. God staat als Alpha aan het begin van dat alles en kan door dat wat jij doet, zijn Koninkrijk zichtbaar maken op aarde, zoals het is in de hemel. Ik ben benieuwd: Hoe ziet dat er voor jou uit? Welke rol heb je en hoe draag je bij aan de maatschappij? Zegt God iets specifieks over de bijdrage die jij levert, over hoe dat er in zijn Koninkrijk uitziet? Duik de bijbel in en ga op zoek.
Als je het leuk vind om dergelijke opdrachten niet alleen, maar ook met anderen te doen, zoek elkaar op: Als je contact opneemt denk ik graag met je mee over hoe je dat vorm kan geven. 


Welke focus kies jij? 

Drie ideeën over hoe je God kan betrekken bij je werk:
  1. Bidden voor collega’s.
  2. Bijbelstudie over de missie en waarden van je organisatie.
  3. Bijbelstudie over jouw branche in relatie tot Gods koninkrijk.
Ik hoop dat je er één wilt kiezen om mee aan de slag te gaan. Ik vind het leuk om betrokken te zijn bij je plannen, voel je vrij om het te laten weten wat je gaat doen.

Geschreven door Hanneke van der Meer.