< terug

Er wordt wel gezegd dat onze generatie, Generatie Y, ook wel millennials genoemd, een egoïstische generatie is. Gericht op wat wij zelf willen en op wat wij belangrijk vinden.

Een generatie zelfbewuste gelovigen
In onze opvoeding hebben we van onze ouders de ruimte gekregen om over veel dingen mee te beslissen. We zijn gewend veel aandacht te krijgen en gehoord te worden. Dit maakt ons een zelfbewuste generatie die gewend is haar zin te krijgen. Dit levert zelfbewuste gelovigen op, die op zoek zijn naar een voor hen relevante boodschap in de kerk en een plek om ook hun eigen verhaal kwijt te kunnen. 

Privé-werk fluency
Als millenials bouwen we ons leven in een andere volgorde op dan de generatie voor ons. CBS-onderzoek wijst uit dat 20-30 jarigen in een levensfase zitten waarbij de nadruk ligt op het opdoen van ervaringen en de entree op de arbeidsmarkt. Als zelfbewuste jonge mensen zoeken we naar Gods relevantie in deze levensfase. We bekijken ons leven als geheel. We praten niet meer over privé-werk balans, maar over privé-werk fluency. 

Relevantie van de kerk
Als millennial zoek je naar de relevantie van de kerk hierin. ​Ik ontmoet veel millennials die in de kerk weinig aansluiting vinden. In het onderwijs draait het veelal om puur theologische zaken, het gaat niet over werk, geld, carrière, zoeken naar partner, omgaan met eenzaamheid, met de verwachtingsdruk van jezelf en de wereld. Dat zijn toch ook onderwerpen waar God iets over te zeggen heeft?

Kerk als oefenplek
Een paar jaar geleden sprak de Schotse voorganger Karl Martin bij New Wine. Eén zin heeft blijvende indruk op mij gemaakt: “Ik vraag niet van mijn gemeenteleden om in mijn roeping mee te bouwen door vrijwilligerswerk te gaan doen, zodat mijn gemeente goed draait. Ik vraag hen: Hoe kan ik jou dienen in het uitleven van jouw roeping?” Deze omdraaiing kan alsnog betekenen dat iemand kiest om een taak op zich te nemen in de gemeente, omdat deze in het verlengde ligt van dat wat God al in hem aan het bewerken is. Van een passie die aan het ontwaken is. Een kwaliteit die hij aan het ontwikkelen is. De kerk zou een ideale plek kunnen zijn om met allerlei dingen te oefenen.

Waar word jij bevraagd op je roeping?
Durf jij de vraag te stellen: Wat is mijn roeping en hoe werk ik daarin samen met God? Of een stadium daarvoor: Hoe kan ik geholpen worden om mijn roeping te ontdekken? Is jouw gemeente een plek waar je hierop bevraagd wordt? Een plek waar onderwijs gegeven wordt over de thema’s die bij jou spelen? Is er een kans om te oefenen met kwaliteiten, om passies vorm te geven in creatieve concepten, om op een creatieve manier uiting te geven aan dat waar God je voor roept?

Ontdek Gods Koninkrijk in je werk
Bij IMPACT bieden we met mentorgroepen een plek waar je met leeftijdsgenoten kan ontdekken waar God toe roept en hoe relevant God is in voor jouw werkende leven. Als je daardoor meer Gods Koninkrijk gaat zoeken in je werk en vervolgens minder bij kerkelijke activiteiten betrokken kunt zijn, ervaar je dat dan als winst of als verlies?

Deze blog is geschreven door Hanneke van der Meer trainer/coach en mentoring-specialist bij IMPACT Navigators.

Dit blog is een bewerking van een artikel dat in april 2019 verscheen in Ideaz.