< terug

Rond het onderwerp ‘hoe maak ik mijn geloof concreet’ delen we graag de ervaringen en verhalen van mensen uit de praktijk. Gewoon zoals jij en ik. Die op maandag naar hun werk gaan naar een plek waar niet aan je gevraagd wordt hoe je gebedsleven ervoor staat. Maar we willen niet alleen leren van mensen uit onze tijd, maar ook van bijbelse personen en mensen uit geschiedenis. Deze keer over Esther. Een koningin die onverwacht in een positie is om het Joodse volk te redden en dit doet door rebels te zijn. Of toch door gehoorzaam te zijn? Tsja het ligt aan je perspectief. 

Lessen die ik van het boek Esther leer:
1. Bewaak je grenzen, zelfs als het je positie kost
2. Zoek en luister naar de juiste adviseurs
3. Wees gehoorzaam aan de werkelijke Koning

Staan voor je grenzen

De enige reden dat Esther koningin kon worden was de ongehoorzaamheid van Wasti, haar voorgangster. Ahasveros was drie jaar koning toen hij een feestmaal aanrichtte voor alle hoge functionarissen, bevelhebbers, adel en hoofden. 180 dagen lang spreidde hij de rijkdom en luister van zijn koningschap tentoon. Toen deze dagen voorbij waren, richtte de koning een feestmaal van 7 dagen aan voor alle bewoners van de burcht van Susa, van hoog tot laag. Wasti hield zelf ook een feestmaal voor de vrouwen in het paleis. Op de 7e dag besloot hij dat hij de schoonheid van zijn vrouw wilde tentoonstellen en hij beval haar te komen. Wasti gaf geen gehoor aan dit koninklijke bevel. Haar weigering werd als minachting geïnterpreteerd door de adviseurs van de koning. Dat niet alleen, maar ook als het aanzetten van een minachting onder alle vrouwen in het rijk naar hun mannen. Dus wordt haar koninklijke waardigheid haar afgenomen en aan iemand gegeven beter dan zij. 

Wasti weet wat ze waard is en laat zichzelf niet overrompelen doordat een man van positie haar vraagt om iets onwaardigs te doen. Nog steeds een bekend probleem in onze tijd. Hoe vaak wordt er niet door machtsmisbruik grenzen overtreden? 
 

Hoe bewaak jij jouw grenzen? Mag het je je positie kosten om je waardigheid te beschermen?

Kies de juiste adviseurs

Na het afzetten van Wasti volgt een 4 jaar lange zoektocht naar een ‘betere’ koningin. Esther hoort ook bij de potentiële gegadigden. Ze werd minimaal één jaar voorbereid op de eerste ontmoeting van de koning en op het moment dat het zover is, kiest Esther om het advies van Hegai op te volgen. Hij was de eunuch die de koning diende als haremwachter. 

We weten niet hoeveel andere Hegaï om advies hebben gevraagd. We weten alleen dat hij het aan Esther gaf en dat zij zo slim was om het op te volgen. Hij had genegenheid voor haar en ze koos ervoor om hem te vertrouwen. En zijn advies bleek kloppend te zijn: de koning voelde voor Esther meer liefde dan voor alle andere vrouwen en meer dan alle andere meisjes verwierf zij zijn bewondering en genegenheid. 
 

Onderweg ga je adviseurs nodig hebben, mensen die vanuit hun ervarenheid jou adviseren. Wie zijn degene in jouw leven die je advies geven? Vraag je hen er expliciet om?

Ongehoorzaam tegen het heersende systeem

Nadat Esther een periode koningin is komt ze in een positie waar gehoorzaamheid niet langer de beste weg is, tenminste, niet langer gehoorzaamheid aan het heersende systeem. Om de dreiging tegen haar volk te keren moet ze dat doen wat de vorige koningin haar positie kostte: ze moet ongehoorzaam zijn. De wet schrijft voor dat ze alleen de koning mag benaderen als hij haar uitnodigt. Echter nu moet ze zelf, zonder uitnodiging de koning naderen. De gevolgen hiervan zijn even sterk als de gevolgen voor Wasti waren en nog meer. Het zou haar haar leven kunnen kosten en de uitroeiing van haar volk onontkoombaar maken. Ze is niet opstandig voor eigen gewin. Ze is niet ongehoorzaam met een egoïstisch motief. Ze bereidt zich voor door God te vragen of dit echt de enige weg is en legt dan alles in Zijn hand. Kost het haar leven, dan kost het haar leven. Kost het haar haar positie, dan kost het haar haar positie. 
 

Als jouw leidinggevende iets van jou vraagt waarvan je weet dat het grensoverschrijdend is, zou je dan je baan op het spel zetten door tegen hem in te gaan? Zet je actief vraagtekens waar het systeem onrechtvaardig is in jouw invloedsfeer? Bid je hierover met God zodat Hij rechtvaardigheid kan laten zegenvieren? Wil jij daar een speler in zijn?

Wat leer jij van Esther?

Wasti is voor mij een voorbeeld om mijn eigen waarde hoger te plaatsen dan welke positie dan ook. Esther is voor mij een voorbeeld om onderweg naar de top adviseurs te kiezen en om niet altijd meegaand te zijn en mee te spelen in onrecht, maar God boven alles te gehoorzamen. 

Wat leer jij als je Esther leest?