< terug

‘Als kind werd het mij al verteld: ik was voorbestemd voor de hel, tenzij ik een bijzondere openbaring kreeg. Toch had God een ander plan voor mij en dat was geen plan B. Hoe bijzonder dat plan was ontdekte ik pas jaren later.’ Martin Op’t Land groeide op in een liefdevol gezin uit de gereformeerde gezindte. Maar van de God waarover hem daar verteld werd, daar moest hij niks van hebben. Desondanks staat God centraal in zijn leven.
 
‘De bovenbuurman die dezelfde hobby had als ik, vertelde mij steeds maar dat de God die hij kende anders was. Dat maakte mij nieuwsgierig, dus ging ik de Bijbel lezen. Al lezende ontdekte ik dat wat er in de Bijbel stond echt anders was dan wat mij werd verteld. Na een half jaar werd dat steeds duidelijker en besloot ik dat ik met deze God wel verder wilde.’
 
Navigators
‘Op mijn achttiende ging ik het huis uit om te studeren in Leiden. Daar leerde ik Navigators kennen en zij hielpen mij om dingen in praktijk te brengen, van mijn hoofd naar mijn handen. Ik wilde graag fulltime verder met het maken van discipelen. Cobi Wattez, mijn vrouw en ik besloten omdat samen te doen. Zij werkte al bij Navigators en het plan was dat we na mijn studie samen de studenten in Utrecht zouden gaan coachen. We moesten daarvoor alleen onze financiële support nog rondkrijgen en dat werd nu net het probleem. De giften liepen terug tot onder een minimum, waardoor ik moest besluiten om een andere baan te gaan zoeken en samen met Cobi het studentenwerk in onze vrije tijd te doen.’
 
Plan B?
‘Ik begreep er niets van. Waarom lukte het niet? Was mijn geloof te klein? Wat was het nut hiervan? Ik vond het een raadsel. De volgende drie jaar ontvingen wij veertig studenten in ons kleine huisje en dat was een goede en gezellige tijd, maar mijn vragen werden nog niet beantwoord. Dat duurde nog tot ik bijna veertig was. Wat droeg ik eigenlijk bij? Ja we waren actief in de kerk en zo, maar het voelde als een plan B. Ik had niet genoeg geloof gehad om bij Navigators te werken en als een soort tweede keus maar een seculiere baan gekozen. In die tijd bezochten we conferenties van de Charismatische Werkgemeenschap Nederland en daar kon je voor je laten bidden. Ik besloot dat te doen en vertelde over mijn gevoel hierover. De predikant vroeg wat ik zo leuk vond aan mijn werk. Meteen begon ik te vertellen dat ik het een voorrecht vond dat ik organisaties en bedrijven mocht helpen om dingen te begrijpen, ordenen en definiëren om ze zo helder te krijgen, dat zaken beter bestuurbaar werden. Hij knikte en ging bidden en wat hij bad vergeet ik nooit weer: “Wat is het mooi om te horen dat U Martin een gave hebt gegeven om dingen te ordenen, te definiëren en bij de naam te noemen. Dat doet me denken aan hoe U Adam riep om dieren een naam te geven, terwijl U nieuwsgierig naast hem zat om te horen hoe hij de dieren zou noemen". Als Adam … en God, de schepper van hemel en aarde, zat er nieuwsgierig naast … het sloeg in als een bom. Zo had ik er nog nooit over nagedacht. Dat betekende dat alles wat ik deed en zelfs de inhoud van mijn werk, was zoals het bedoeld was voor mij! Dat ik daardoor dus ook werk in het koninkrijk van God en dat dit niet alleen maar zo is als ik over Jezus vertel. Ik was niet met plan B bezig, maar met plan A! Dat is dus ook fulltime werken voor God. Wat een bemoedigend en bevestigend gebed was dat voor mij!’
 
Mentorgroep
Deze nieuwe ontdekking maakte niet dat Martin in zijn vrije tijd minder voor God ging doen. ‘Ik hoorde dat Impact op zoek was naar mentoren die jong volwassenen met een seculiere, professionele loopbaan wilden coachen. Daar wilde ik wel bij helpen. Al gauw kwamen er vijf jonge mannen die geïnteresseerd waren. We spraken af dat we eenmaal in de twee maanden bij mij thuis een uitgebreide lunch organiseerden, waarbij om de beurt iemand de leiding had. Het is dus niet iets waar ik uitleg hoe de wereld in elkaar zit. Ik faciliteer, help waar nodig en leer ook van hen. We kiezen samen onderwerpen als prioriteiten stellen, omgaan met geld, groeien in vertrouwelijke omgang met God, afslagen in je carrière, geloof op je werk, vriendschappen onderhouden etc. We delen ons leven en zijn zo goede sparringpartners geworden. Wat we bespreken is goed in de praktijk toepasbaar en heeft daardoor een directe impact op hun leven. Het is heel behapbaar als je vanaf het begin goede afspraken maakt en een echte aanrader om te doen. Ik geniet ervan om de groei te zien bij deze mooie groep.’
 
Interview: Marieke Boersma-Lensen
Fotografie: @Mirjam van Klaarbergen Photography