< terug

Je zou verwachten dat iemand met enkel werkervaring bij christelijke organisaties wel het gevoel heeft dat hij bezig is met zijn roeping. Toch duurde het jaren voordat God Benjamin zover had dat hij ontdekte dat zijn professie zijn roeping was. De weg ernaar toe was geen korte, maar wel een leerzame. Benjamin vertelt …
 
‘Ik ben geboren en opgegroeid in Limburg. Mijn vader is evangelist en geloof speelde een belangrijke rol in ons gezin. Mijn vader werkte vanuit huis. Ik heb dus nooit een vader gekend die om zes uur thuiskwam van zijn werk. Geloof was mede daardoor volledig verweven met ons gezin.
Op mijn elfde heb ik een persoonlijke keuze voor de Here Jezus gemaakt en liet ik me dopen. Dat was een tienerkeuze, maar wel heel oprecht. In de loop van de jaren werd mijn geloof steeds intenser. Mijn ouders leefden - met een groot gezin van acht kinderen - altijd van giften. Ook al was dat niet altijd zonder zorgen, ik heb daarin veel gezien van Gods genade, trouw en voorziening.’

Herstel
‘Mijn middelbareschooltijd was voor mij geen fijne tijd omdat ik werd gepest. Dat werd anders toen ik in Maastricht Bedrijfseconomie ging studeren en me aansloot bij Ichthus, (nu Lux ad Mosam). Die periode betekende veel voor mij. Ik mocht daar echt herstel ervaren. De vriendschappen, de studentikoziteit, het accepteren van elkaar, al die zaken hielpen mee. Na mijn studententijd ging ik deze periode nog meer waarderen als basis voor mijn werkende leven: ik was oké zoals ik was en hoefde mezelf niet te bewijzen. ‘
 
Wat nu?
‘Nadat mijn studie was afgerond, dacht ik: En nu moet ik gaan solliciteren … Die zondag ervoer ik, tijdens een preek over de roeping van Samuël, ineens een tinteling door mijn lichaam. Van het ene op het andere moment kon ik mij niets anders voorstellen dan naar de Wittenberg te gaan, een optie die ik al eerder had afgeschreven. Ik heb dat echt ervaren als een aanraking van de Geest. Diezelfde dag meldde ik mij, één dag voor de start van het jaar, aan.
Maar ook na het jaar Wittenberg kwam diezelfde keuze, hoe nu verder, terug. Consultancy? HR? Ineens dacht ik: ‘communicatie!’ al wist ik niet echt wat dat concreet inhield. Wat wilde ik dan ‘communiceren’? Ik dacht aan een combinatie van christelijk, onderwijs en een grote organisatie. Toen ik op de website van de CHE keek, stond daar een vacature voor een marketing-communicatiemedewerker. Op donderdag kreeg ik mijn diploma en op vrijdag begon ik bij de CHE waar ik bijna negen jaar ben gebleven.’
 
Onrust
‘Na die negen jaar CHE werd het Evangelisch Werkverband mijn werkgever. Ik bouwde daar mee aan een beweging die zicht uitstrekt naar meer van Gods Koninkrijk. Toch was ik al die jaren onrustig in mijn werk. Het leek alsof andere mensen niet zagen wat er in mij borrelde. Ik deed mooie dingen, maar steeds was er dat gevoel, dat God meer voor mij in petto had. Mijn baan, ook al was dat bij een christelijke organisatie, voelde voor mij als een ‘opstapje’ tot het moment dat God mij zou roepen voor een ‘echte’ geestelijke bediening. Nu pas zie ik dat God die onrust gaf om me te laten inzien dat Hij júist door mijn werk heen, zijn Koninkrijk wil bouwen. Dat ‘meer’ komt niet ná mijn werk, het komt tot uiting ín mijn werk.’
 
‘Daarnaast moest ik, en dat geldt voor veel millenials, leren om geduldig te zijn en te wachten op Gods tijd. Elke keer als ik onrustig werd en gefrustreerd raakte, kwam er wel iets nieuws: een nieuw project of een nieuwe baan, waar ik veel van leerde. Maar het duurde altijd langer dan ik dacht ...  Ik had veel aan het advies van een coach: ga werken alsof je stage loopt en vul met die ervaringen je rugzakje. God zal het allemaal gebruiken.’
 
IMPACT
‘Voor mij is die nieuwe stap IMPACT. Alles wat ik in mijn leven hiervoor mocht doen komt nu samen. Mijn droom is dat door IMPACT young professionals ontdekken dat hun wérk deel is van Gods missie. Als we Hem door ons werk heen laten werken, kan Hij meer doen dan wij voor mogelijk houden. Als christelijke young professionals hun werk gaan zien als de plek waar ze ambassadeur zijn van Gods Koninkrijk, dan kunnen niet alleen werkomgevingen, maar uiteindelijk ook hele werkgebieden veranderen. Hoe wordt Gods Koninkrijk dan gebouwd?  Doordat ieder op zijn eigen plek werkt vanuit hoe God de samenleving bedoeld en bedacht heeft.’
 
Interview: Marieke Boersma-Lensen
Fotografie: @Mirjam van Klaarbergen Photography