ANBI-gegevens


Stichting De Navigators heeft een ANBI-verklaring (een Algemeen Nut Beogende Instelling). Alle giften zijn daarmee aftrekbaar van de belasting.

Hieronder vind u onze ANBI-gegevens op een rij:

Stichting De Navigators
KVK 41178021
RSIN 003002172

Telefoon: +31 (0)343 520104
E-mail: info@navigators.nl

Adres:
Hoofdstraat 53
3971 KB Driebergen        

Doelstelling en missie
Visie - onze stip aan de horizon
Wij verlangen ernaar dat steeds meer mensen zich toewijden aan Jezus en Zijn Koninkrijk en in hun omgeving bewust doorgeven wat ze zelf zien en horen.
 
Missie - hoe wij de visie bereiken
Leiders helpen om dagelijks met Jezus te leven en, net als Hij, discipelen te maken die discipelen maken.

Jaarverslag en Financiën
Bekijk hier ons meest recente jaarverslag met financieel verslag, rapportage van de uitgevoerde activiteiten en o.a. de verwachtingen en ons beleid.

Samenstelling Bestuur
De samenstelling van stichtingsbestuur en directie:

Directeur:
Bob Esmeijer

Bestuur:
Voorzitter: Dhr. S. (Sytze) Brandsma
Secretaris: Mevr. J.H, (Jacobine) Aalberts
Penningmeester: Dhr. L. (Lewalt) Eland
Mevr. S. (Seline) van Mourik-Hamstra
Dhr. D. (Don) de Mello
Mevr. M. (Marleen) Ottenhof – de Jonge
Dhr. A. (Arnoud) van der Wal