Vormen van doneren

- Online machtigen - digitaal een incassomachtiging afgeven
- Gift zelf overmaken - zelf via uw bank een gift overmaken
- Periodiek schenken - doneren met een extra belastingvoordeel
- Nalatenschap - na uw leven doorgeven wat u heeft ontvangen

Mededeling: Net als vorig jaar verstrekken we niet meer automatisch een jaarlijks giftenoverzicht voor onze donateurs. Mocht u hier wel prijs op stellen, dan kunt u dit aangeven met een mail naar administratie@navigators.nl.


Meest voorkomend: online machtigen
Door het invullen van het donatieformulier machtigt u ons om automatisch uw gift te incasseren. Na het verwerken van de machtiging ontvangt u van ons een bevestigingsmail. Hierin staat o.a. op welke datum het bedrag van uw rekening wordt geschreven.

De verwerking vindt binnen 14 dagen plaats.

U kunt de automatische incasso stopzetten of wijzigen door een e-mail te sturen naar gift@navigators.nl.


[{"mandatory":"1","infix":"true","prefix":""}]
{"label":"Naam","firstname":"Voornaam","infix":"Tussenv.","lastname":"Achternaam","sir":"Dhr.","madam":"Mevr.","family":"Fam.","error_mandatory":"Uw volledige naam is verplicht."}
[]
[{"has_placeholder":"","mandatory":""}]
{"label":"Adres","street":"Straatnaam","housenumber":"Huisnummer","zipcode":"Postcode","city":"Woonplaats","error_mandatory":"Adres is verplicht."}
[]
[{"mandatory":"true","unique":"","validation":"email","default_value":"","has_placeholder":""}]
{"label":"E-mailadres","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"Dit is geen geldig e-mailadres."}
[]
[{"mandatory":"","unique":"","validation":"phone","default_value":"","has_placeholder":""}]
{"label":"Telefoonnummer","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"Dit is geen geldig telefoonnummer."}
[]
[{"mandatory":"true","unique":"","validation":"","default_value":"","has_placeholder":""}]
{"label":"IBAN","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":""}
[]
[{"mandatory":"true","unique":"","validation":"numeric","default_value":"","has_placeholder":""}]
{"label":"Bedrag","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"Dit moet een getal zijn."}
[]
[{"use_dropdowns":"","has_placeholder":"","default_value":"","mandatory":"true"}]
{"label":"Ingangsdatum","error_mandatory":"Dit veld is verplicht."}
[]
[{"mandatory":"true","unique":"","validation":"","default_value":"","has_placeholder":""}]
{"label":"Aan project","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":""}
[]
[{"has_placeholder":"","default_value":"","mandatory":""}]
{"label":"Opmerking","error_mandatory":"Dit veld is verplicht."}
[]
[[]]
{"text":"Navigators heeft een ANBI status. Uw giften zijn aftrekbaar van de belasting."}
[]

Navigators heeft een ANBI status. Uw giften zijn aftrekbaar van de belasting.

[[]]
{"label":"Formulier verzenden"}
[]


 

Gift wijzigen of stopzetten

Wilt u een gift wijzigen of stopzetten? Maak dan gebruik van het contactformulier of stuur een email naar gift@navigators.nl.