Headline

< terug

Donald Trump heeft niet de neiging aardig gevonden te willen worden. Ik wel. Het zit in mijn natuur om geaccepteerd te willen zijn. Ik wil heel graag dat iedereen mij aardig vindt en hecht er veel te veel waarde aan als iemand mij afwijst. Daar kun je een heel psychologisch proces op loslaten, rond allerlei vragen over waar je je identiteit en waarde vandaan haalt, maar daar stoei ik voorlopig nog even buiten deze blog mee.

Waar ik het wel over wil hebben, zijn de gevolgen van die neiging voor mijn gedrag. Het maakt dat ik het moeilijk vind mijn mening te uiten, als ik weet dat hij niet bij iedereen in goede aarde zal vallen. Stel je voor dat mensen me niet meer aardig vinden … Ik heb in de afgelopen jaren dingen niet geschreven die ik wel had willen schrijven. Ik sta ergens voor, maar hou me afzijdig om niet in kritiek en controverse te belanden. In die zin zou ik iets meer van Trump willen hebben.

Gods Woord
Ik wil mijn overtuigingen baseren op Gods Woord. De Bijbel is de bron voor mijn leven en het fundament voor wat ik doe en denk. Ik wil weten wat de Bijbel zegt, specifiek (in bepaalde teksten) en in het bredere perspectief van de geschiedenis die de Bijbel vertelt. Ik wil weten wat de context is, wat letterlijk en wat poëtisch is, wat universeel en wat lokaal is, wat Jezus erover te zeggen heeft, wat er echt gestaan heeft en hoe het vertaald is.
Maar ondertussen luister ik ook veel naar wat anderen over mij zeggen. Als ik die twee dingen combineer kom ik in een kramp terecht. Ik wil alles wat ik vind zo ontzetten sluitend vanuit de Bijbel redeneren dat iedereen het ermee eens moet zijn. Of op zijn minst de redelijkheid ervan moet inzien. In ieder geval zo sluitend dat niemand mij erom af kan wijzen.

Gehoord
Ik heb intussen wel ontdekt dat dit niet kan. Hoe diep ik ook in teksten duik, er zullen altijd mensen het niet met me eens zijn (en dat mag). Maar dat betekent niet dat ik niets te zeggen heb, dat mijn stem niet gehoord moet worden. Ik wil me niet uit angst inhouden in het uitdragen van wat ik belangrijk vind.
Jouw stem moet gehoord worden, net zoals mijn stem gehoord moet worden. Als je net zo bent als ik, laat je dan niet leiden door angst!
Luister

Ik schreef hierboven dat ik iets meer van Trump zou willen hebben. De crux zit hem in het woordje ‘iets’. Ik wil namelijk geen Trump worden. Iemand die zijn mening verheft tot feit, andersdenkenden monddood maakt en zich omringt met jaknikkers. Wees open voor de mening van anderen. Luister naar kritiek, leer ervan, neem het serieus. Laat het je veranderen als je ontdekt dat het hout snijdt.

Mijn oproep aan jou en aan mezelf is wel: Sta voor wat je gelooft. Laat je stem horen, gooi angst voor wat anderen denken van je af. Bedenk dat je waarde en identiteit in God ligt, in liefde en waarheid. Durf te zeggen wat je vindt. Word ietsje meer als Trump.
(Iets, een heel klein beetje …)
 

Over de blogger

Matthijs


Matthijs is communicatiemedewerker bij LEF Navigators en is daarnaast schrijver en blogger. Zijn blogs gaan over geloven.

Andere blogs van Matthijs zijn te vinden op www.matthijsdendekker.nl.