Headline

< terug

Romeinen 11:33-36 (Basisbijbel). ‘Wat is Gods wijsheid en kennis toch onbegrijpelijk groot! Wat is het moeilijk om zijn plannen te begrijpen en zijn daden uit te leggen! In de Boeken staat: ‘Wie kent de plannen van de Heer? Wie heeft Hem raad gegeven? Wie heeft iets aan Hem gegeven, waardoor hij het recht zou hebben iets van Hem terug te vragen?’ Maar alle dingen komen van God, bestaan door God en zijn voor God. Voor Hem is alle eer voor altijd en eeuwig! Amen!’

Deze verzen over het karakter van God geven mij troost te midden van alle onzekerheid. Er is in deze tijd veel wat we niet kunnen uitleggen of voorspellen in de wereld om ons heen. Ons nieuwe normaal is vreemd, raar en voelt niet alsof dit zo kan blijven. Ik heb meer vragen dan antwoorden over hoe we ons leven gaan leven in de komende jaren. En ook heb ik vragen over hoe ik mijn werk, wat helemaal over mensen gaat, moet gaan doen met deze beperkingen die onnatuurlijk en geforceerd voelen. Ik merk dat ik zoek naar de beste manier om contact te leggen met mensen, maar voel me meestal nogal hulpeloos in hoe ik dat goed moet vormgeven.

Maar … God is aan het werk. Zijn wegen zijn onbegrijpelijk, maar we kunnen er zeker van zijn dat Hij bezig is. Zijn kracht is aan het werk in de wereld om ons heen om mannen en vrouwen naar Hem toe te trekken. En ook al kan ik het op dit moment nog niet zien gebeuren, ik geloof dat het waar is, omdat Gods karakter consistent is. Zijn wijsheid en kennis zijn niet te meten en in Jacobus 1 vers 5 zegt Hij: ‘Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en Hij die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven.’ Hij wil zijn wijsheid met ons delen. Hij zal niet alles aan ons duidelijk maken, maar Hij geeft ons wat wij nodig hebben om wijs te leven in onzekere tijden. Hij geeft ons een mogelijkheid om dichter bij Hem te komen door zijn wijsheid en kennis aan ons aan te bieden.