Headline

< terug

Het zijn die momenten dat ik in de file sta en God om geduld vraag, om vervolgens de koffie in mijn schoot te laten vallen. Of wanneer ik me vooraf enorm druk maak en onzeker voel over de inhoud van een praatje. Dan blijkt dat wanneer we beginnen, God de harten van de jongeren al lang heeft voorbereid en het een hele goede tijd belooft te gaan worden. Of wanneer ik iets uitleg over een heel beladen thema en blijkbaar steeds het verkeerde Spaanse woord gebruik (met een hele flauwe betekenis) en ze smakelijk om mij moeten lachen. Daardoor breekt het ijs en ontstaat er spontaan een heel eerlijk gesprek. Het zijn die momenten dat ik even schuin naar boven kijken en moet lachen. Het voelt soms alsof Hij me in de maling neemt, me even onwetend houdt, gewoon om me te dollen. Ik vind dat een heerlijk idee, God die je leven met humor aanstuurt. En is het zo’n rare gedachte? Wie heeft de humor uitgevonden? God zelf!

Ik hoorde pas de uitspraak: ‘Vertel me hoe je God ziet en ik zeg je wie je bent’, ik vond het wel treffend. We hebben allemaal zo onze eigen ideeën over wie God is en wat Hij denkt. Laat het de veelzijdigheid van God zien? We zijn allemaal naar zijn beeld gemaakt, maar toch ook allemaal anders. Zien we dan misschien allemaal een ander stukje van Hem? Gaat Hij daarom ook anders met ons om? Dat doe ik ook met mijn kinderen, ze hebben immers allebei een andere persoonlijkheid.

Maar lopen we niet ook een risico? Om eerlijk te zijn benauwd het me soms heel erg als ik besef hoeveel van ons beeld van God gevormd is door onze cultuur. Hoe kan ik onderscheiden wat puur is en wat echt iets over God zegt, van wat een gedachte of projectie op Hem van mijzelf is? Ik wil God niet kleiner maken doordat ik zelf zo bekrompen over Hem denk. Ik vind het belangrijk om dicht bij de Bijbel te blijven in mijn opvattingen. We moeten alleen wel zo realistisch zijn dat onze interpretatie ervan vaak ook heel cultuurgebonden is.

Soms vind ik het lastig om hier in Peru te zien dat in veel kerken de voorgangers erg sterke meningen hebben over heel uiteenlopende thema’s. Hun uitleg van de Bijbel (en daarmee Gods wil) over het onderwerp ligt vaak precies in het verlengde van hoe de voorganger zelf tegen de zaak aankijkt … En dat hoeft helemaal niet verkeerd te zijn, ik geloof echt in moedig leiderschap. Het is ook belangrijk om elkaar in liefde de waarheid te vertellen. Maar het voelt soms wel kwetsbaar en het heeft ook gevolgen.

We zullen ook verantwoording moeten afleggen voor onze uitspraken. Was mijn opvatting te streng? Of heb ik juist veel te veel water bij de wijn gedaan om het comfortabeler voor mijzelf of de ander te maken? Ik bid dat God me helpt om dicht bij de essentie van het Evangelie te blijven. Ik wil me laten bevragen en zoek het gesprek op met mensen vanuit andere culturele contexten. Geef me onderscheidingsvermogen Heer, geef me de vrijmoedigheid om me uit te spreken maar bescherm me tegen ideeën die U geen recht doen

Over de blogger

Mark


Mark Liefhebber werkt met zijn vrouw Hanneke in Peru. Hij schrijft over hun leven in Peru.