Headline

< terug

Wat betekent christen-zijn op je werk? Sinds ik ben gaan werken bij IMPACT ben ik met regelmaat deze vraag, of een variant daarop, gaan stellen. Ik krijg antwoorden als: ‘Christen zijn op mijn werk, betekent dat ik niet roddel over collega’s’. ‘Ik beoog moreel juiste keuzes te maken.’ ‘Ik wil, als goede rentmeester, het beste aan mijn klanten geven’. ‘Ik bid voor mijn collega’s’. Wat mij opviel aan de antwoorden is dat ons christen-zijn specifiek zichtbaar wordt in onze werkrelaties. Gods betrokkenheid wordt zichtbaar in hoe wij ons verhouden tot onze collega’s, klanten, leidinggevende etc. Volgens mij een heel terecht antwoord. Jezus noemt ‘God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf’ als kern van de gehele wet. Op je werk zijn er genoeg ‘naasten’ waar je die liefde aan kunt geven! Het is dé gemene deler van iedere professional; we hebben relaties. Toch merkte ik ook vermoeidheid en hoge eisen in de antwoorden. Ik bleef zoeken en me afvragen: Stopt Gods betrokkenheid bij mijn werkrelaties of is er meer?

Door een bijbelstudie naar de namen van God is mijn blik verbreed. God is in de Bijbel onder vele namen bekend. Elk van zijn namen geeft uiting aan wie Hij is. Hij is Vader, Heer van de hemelse machten, God die voorziet, God van kennis, Rechter, Schepper, Herder, Vriend, Verlosser en nog veel meer. Een studie naar zijn namen verbreedde mijn Godsbeeld en daagde het uit. Het daagde me uit om de dagelijkse betekenis van die naam in mijn leven te zoeken. Als Hij mijn Vader is; hoe ziet zijn Vaderliefde er dan vandaag uit in deze situatie? Als Hij Jahweh Jireh (God zal voorzien) is; vraag ik Hem mijn Voorziener te zijn? Vertrouw ik Hem toe dat er nieuwe opdrachten zullen komen voor mijn onderneming? Als hij mijn Verlosser is; terwijl ik me gevangen voel in mijn eigen gedachten, emoties en omstandigheden. Hoe roep ik Hem dan hierin aan, verwacht ik zijn verlossing of probeer ik alles zelf te ontwarren? Gods verschillende namen nodigen mij uit om in relatie met Hem te zoeken naar zijn aanwezigheid, zijn betrokkenheid. Om net als Habakuk op de wachtpost te gaan staan en uit te kijken naar wat Hij zal zeggen. Uit te zien naar wie Hij is vandaag, in deze omstandigheden, binnen mijn context en in relatie tot mij en mijn vragen.

God Alpha
De naam God Alpha verbreedde op een verrassende manier mijn overtuiging over Gods betrokkenheid met mijn werk naast mijn werkrelaties. Alpha, degene die er als eerste was. Hij is de Schepper. Uit Hem komt alles voort. Niets wat nu op de wereld is, is Hem vreemd. Als ik dat concreet en praktisch maak betekent dat bijvoorbeeld dat elke expert in mijn vakgebied een kleintje is ten opzichte van God. De kennis van deze man of vrouw, waar ik zo tegenop kijk en die zoveel weet, is niets vergeleken bij de kennis van de Alpha, de Schepper en de Almachtige God die jouw Vader en Vriend is. Datzelfde geldt voor elke expert uit jouw vakgebied en iedere docent waar jij zoveel van hebt geleerd, God de Alpha kwam eerst. Dan val ik stil en mogelijk jij ook.


Niets op deze wereld is voor God vreemd

God de Alpha die vooraf ging aan alles. Elk leven, elke carrière, elke professie, elke dag, elk nieuw idee of nieuwe ontdekking. Hij is de Bron. In die realiteit ontstaat er ruimte om Gods aanwezigheid te erkennen in de dilemma’s waar ik voor sta. Dan is er ruimte ontstaan om Hem inspraak te geven over de nieuwe training die ik ga ontwerpen: De Schepper van hemel en aarde is een bron van creativiteit. Waarom zou ik Hem niet om hulp vragen als ik zoek naar creatieve werkvormen? Of wanneer ik een opdracht aan het afronden ben en me afvraag: ‘Wanneer is goed, goed genoeg?’ Ook dan keer ik me tot de Alpha die in het boek Genesis na elke scheppingsdag ‘Dit is goed’ zei over zijn werk. Gods diverse namen, specifiek God de Alpha, maakte voor mij, dat zijn betrokkenheid bij mijn werkende leven, mijn rol als professional, breder werd.

Zie werk als een avontuur dat je met God aan gaat 

Bij IMPACT verlangen we ernaar dat steeds meer Young Professionals hun werk zien als een avontuur dat ze met God aan mogen gaan. Dat zij God als Bron betrekken bij het uitvoeren van hun professie, evenals met Hem in hun werkrelaties staan. We hopen dat ze juist in die eerste tien jaar van werken leren dat God niet thuisblijft en op hen wacht, maar met hen meegaat naar kantoor. Dat Hij deelgenoot is in elk aspect van hun leven en betrokken wil worden. Mijn onderzoekende vraag wordt steeds scherper. Niet langer vraag ik ‘wat betekent christen-zijn op je werk?’ Mijn nieuwe vraag, ook aan jou, is: Hoe is God, Alpha, Vader, Verlosser en Voorziener, betrokken bij jouw dagelijkse werk?

Tekst: Hanneke van der Meer
Fotografie: @Mirjam van Klaarbergen photography