Headline

< terug

Tijdens zijn studie Bouwkunde kwam hij in aanraking met Business as Mission. Dat concept raakte hem zo dat hij daar iets mee wilde doen. Want ‘alleen werken om geld te verdienen is niet genoeg voor mij, er moet meer gebeuren en God is de start voor dat meer’. In Moldavië brengt Adriaan Woonink deze visie in praktijk.
 
‘Als derde telg en enige jongen in een gezin met vier kinderen, kwam Adriaan al jong in contact met geloof. ‘We lazen dagelijks uit de Bijbel, maar in mijn tienertijd deed me dit niet zoveel, ook al wist ik ergens wel dat God bestond. Vanaf mijn elfde ging ik elk jaar naar een christelijk zomerkamp in Amerongen, waar ik op mijn vijftiende de keuze voor God heb gemaakt. Ik zag mijn vrienden in alle overgave God aanbidden en ik voelde rust bij het idee om mijn leven aan God te geven. Vanaf dat moment is mijn geloof alleen maar meer gegroeid.’
 
veilige plek

‘In 2010 ging ik bouwkunde studeren aan de Haagse Hogeschool. Ik sloot me aan bij Navigators en voelde me daar vanaf het begin thuis. Het was een veilige plek tijdens een hectische tijd, want zo ervoer ik die eerste drie studiejaren. Ik groeide enorm, wat niet altijd comfortabel was en NSDH was een fijne plek om te zijn. Ik voelde me altijd welkom en er was ruimte voor zowel grappen als groei in geloof. De NSDH-nieuwjaarsduik mocht ik nog in gang zetten, en die is er nog steeds!’
 
Business as Mission
‘Tijdens mijn studententijd kwam ik in aanraking met het concept van Business as Mission (BAM) en mijn stage in Malawi overtuigde mij dat ik hier iets mee wilde doen. BAM ondernemers willen hun bedrijf inzetten om kansarmen kansen te geven, oplossingen te vinden voor wereldproblemen en vernieuwing te brengen binnen sectoren en in wijken. En dat alles tot eer van God (Micha 6:8). Voor ons bedrijf betekent dat concreet dat we niet op de meest winstgevende en logische plek zitten. Moldavië is een lastig land met veel corruptie en we hebben gekozen om daar niet aan mee te doen, waardoor we soms een half jaar of langer moeten wachten op een stempel. We proberen ons bedrijf zo eerlijk mogelijk te runnen. Regels worden vaak aan de laars gelapt door mensen om te kopen. Wij proberen transparant te zijn naar onze klanten en medewerkers. In Moldavië heeft de baas de macht, en onze jongens vertelden ons dat ze zo verbaasd waren dat wij, als hun bazen, lunchten aan dezelfde tafel als zij en wij ons bekommeren om iedereen die daar werkt. Maar juist daardoor zijn ze trots op wat ze doen en willen ze er iets moois van maken.’
 
Moldavië
‘Ons bedrijf, Uniqa Wall Systems is opgericht door een Nederlander die, na vele reizen door Moldavië, zag dat jonge vaders vaak maandenlang ver weg van huis waren, omdat er in de omgeving geen werk was. Dat had grote invloed op de gezinnen. Hij zag ook dat er een goede markt in Europa was voor prefab panelen en zo mogelijkheden om een fabriek te beginnen. Het bedrijf is gestart met gebed en geloof en met de visie om werk te creëren voor die jonge vaders in een arme regio in het armste land van Europa. We zien veel zegen van die keuze. Via een vriend raakte ik betrokken bij het opzetten van Uniqa. In 2018 besloot ik dat ik in het buitenland wilde werken. Ik kreeg een aanbod om in Bangkok te gaan werken, maar een week voordat ik dit aanbod wilde accepteren, hoorde ik dat de Nederlandse oprichter van Uniqa Wall Systems het stokje over wilde dragen aan een Nederlandse ingenieur die bereid was om in Moldavië te gaan wonen. Deze Goddelijke timing sloot precies goed aan!’
 
Droom
‘Ik droom ervan om nog drie tot vijf jaar in Moldavië te blijven zodat de fabriek goed op stoom is. Daarna hoop ik bijvoorbeeld in Zuid-Europa iets dergelijks te gaan doen. Maar uiteindelijk is dit ook maar een plan. Drie jaar geleden wist ik niet dat ik nu in Moldavië zou zijn, dus wie weet waar ik over drie jaar ben. Maar wat ik wel heb gezien is, dat het belangrijk is om God te betrekken in het kleine en het grote! Uiteindelijk is de overgave van onze eigen ideeën en plannen het beste wat je kunt doen, omdat God je dan het beste kan gebruiken.’
 
Informatie:

Uniqa is geïnitieerd vanuit stichting World Partners (www.worldpartners.org), alle bedrijven die World Partners start zijn gestoeld op de basisprincipes van Business as Mission. Het doel van BAM is om economische, sociale en geestelijke groei te brengen in een regio. De bedrijven die gestart zijn vanuit World Partners hebben het doel om een lokaal ‘probleem’ om te zetten naar een duurzaam businessmodel. Wij streven hierbij niet naar maximale winst, maar het bouwen van Gods koninkrijk staat centraal. In de bedrijfsvoering betekent dit soms dat we meer interactie met de gemeenschap zoeken en ook kijken hoe we in de gemeenschap van waarde kunnen zijn door bedrijfskansen te creëren en door sociale initiatieven te ondersteunen.

Interview: Marieke Boersma-Lensen