Headline

< terug

‘Het liet me niet meer los, die preek, dat dramastuk, alles wat ik op het schip van OM (Operatie Mobilisatie) zag en hoorde ... Ik was diep geraakt. Ik besefte dat dit de Here God was die tot mij sprak. Hij riep mij. Vanaf dat moment nam mijn leven een totaal andere wending.’
 
Aan het woord is Sven Leeuwestein, getrouwd, vader van vijf kinderen en sinds 1 april Directeur van Impact Navigators. ‘Als puber leidde ik een leven dat niet zo best was, maar nadat God mij zo aangeraakt had veranderde alles. Hans van Baaren, toenmalig directeur van OM, nam mij onder zijn hoede en liet mij alle vragen stellen die ik had. Hij stimuleerde mij om hbo-theologie te studeren, iets waar ik hem nog steeds diep dankbaar voor ben.’
 
‘Tijdens mijn hbo-opleiding ging ik regelmatig naar YWAM (Jeugd met een Opdracht) en maakte ik kennis met aanbiddingsliedjes. Ik leerde ik hoe je Gods stem kon verstaan. Dat raakte mij echt dat je God zo kon beleven. Uit die vriendengroep is later Soul Survivor ontstaan. Het was de perfecte aanvulling op mijn studie.‘
 
Open Doors
‘Vier jaar na mijn afstuderen werd ik gevraagd om het jongerenwerk voor Open Doors op te zetten, een aantal jaren later kreeg ik een functie als relatiemanager kerken. Dat deed ik met plezier, maar op een bepaald moment wist ik dat ik op zoek moest naar iets nieuws. Vorig jaar was er een denktank over de toekomst van Impact. Ik werd gevraagd om mee te denken. Ik had geen idee dat deze functie vrij zou komen, maar toen die voorbij kwam besefte ik dat dit weleens een mooie mogelijkheid voor mij kon zijn. Mijn talent ligt namelijk in het bouwen en projecten opzetten. Als alles uitgedacht is trekt het mij niet meer zo.’
 
Impact Navigators
‘Het enthousiasme wat ik zie bij jonge mensen die hun bestemming gaan ontdekken en daarin stappen maken vind ik het mooist in dit werk. Dat is precies wat Impact Navigators wil doen. Er zijn zoveel jonge mensen met potentieel die vol vragen zitten over wie ze zijn en wat ze kunnen. Daarvoor willen wij een omgeving creëren waarin ze elkaar ontmoeten, samen ontdekken wat hun plek in deze maatschappij is en hoe God hen kan gebruiken. Dat is de kern van wat we gaan doen.
Impact Navigators gaat een landelijk netwerk van kleine groepen vormen waarbij er samen met een mentor wordt nagedacht, over hoe het leven met God, privé en in het werk, vormgegeven kan worden. Naast dat netwerk van ontmoeting en verbinding, zorgen wij voor onderwijs, content en speciale projecten. Bijvoorbeeld door seminars en borrels, maar ook door online Webinars.’
 
Interessante content
‘Ik denk dat als je in deze tijd met mensen in contact wilt blijven over inhoud waarvan jij gelooft dat het belangrijk is, dat dit veelal via social media, online cursussen en Webinars moet gebeuren. Dat is een mooie aanvulling op de kleine groepen. De kunst is vooral dat we voldoende interessante content aanreiken en dat we goed luisteren naar waar de behoefte ligt. Wat heeft deze doelgroep nodig en wanneer voelt zij zich bereikt.’
 
‘Impact Navigators is geen term die alleen met Alumni te maken heeft, maar met discipelschap. Dat is wel een dingetje. We praten vaak in terugkijktaal, maar het gaat er juist om dat we nù iets gaan doen, dat we in het echte leven Christus’ Koninkrijk zichtbaar maken. Waar heeft God je geplaats, waar leidt Hij jou in dit seizoen van je leven naar toe? Impact is een netwerk van mensen die herstel van Gods Koninkrijk najagen, niet een lokale kerk. Je mag een tijdje mee dienen, zoeken, leren en groeien, maar diezelfde vraag wordt je hele leven en in elke situatie gesteld. Waar is jouw plek in de samenleving en in de kerk. In de kerk zitten is niet jouw rol in het Koninkrijk. Het is andersom, de kerk heeft een rol in het koninkrijk en uitvinden wat die rol is en wat jouw plek daarin is, daar wordt je enthousiast van. Dan ga je nadenken, waarom wil ik verhuizen, waarom trouw ik met die persoon, waarom doe ik dingen? En dat is precies waar Impact Navigators je mee wil helpen.’


Sven Leeuwestein (1975) is directeur van Impact Navigators, een bediening van Navigators onder young professionals. Hiernaast adviseert hij de Morgenster, een volle evangelie gemeente op Urk, als co-interim voorganger en coacht hij medewerkers van kerken en stichtingen op het gebied van inhoud en marketing. Sven gaat als gastspreker regelmatig voor in kerken en geeft gastlessen op trainingscholen. Sven is getrouwd met fotografe Margrethe (www.5sproutz.photography) en trotse vader van Jesse, Lisa, Sem, Finn en Lily.  Lees zijn blogs op www.svenleeuwestein.nl.

Interview en fotografie: Marieke Boersma-Lensen