Headline

< terug

‘We baden voor iemand met een hart voor discipelschap én bestuurlijke ervaring. Beide kwamen samen in Sijtze.’ Cees Hordijk was de maximale termijn van negen jaar onderdeel van het stichtingsbestuur van Navigators, waarvan de laatste vier jaar als voorzitter. Nu draagt hij het stokje over aan Sijtze Brandsma.
 
Cees blikt terug
‘Het is een intensieve periode geweest voor het bestuur, met veel ontwikkelingen in de organisatie en bedieningen. Ik ben het bestuur dankbaar voor haar beschikbaarheid en draagkracht. Van de samenwerking met respectievelijk Jelle, Bernard en Margriet, Joost als interim-directeur en de laatste maanden met Bob en Annemieke heb ik enorm genoten. De inauguratie van Bob, begin januari 2018, met tegelijkertijd de start van de viering van het 70-jarig bestaan van Navigators in Nederland, was een hoogtepunt. Bijzonder om zoveel dragers van het navigatorwerk in Nederland uit het verleden en het heden op die dag te ontmoeten. Tot slot ben ik blij dat het fundament onder de organisatie gezond is. De bedrijfsvoering staat er een stuk beter voor dan voorheen. Dat is trouwens een verdienste van velen in de organisatie.’
 
Sijtze motiveert zijn keuze
‘Navigators heeft mij veel gebracht in mijn studententijd in Amsterdam waar ik rechten en bedrijfseconomie heb gestudeerd en ook mijn vrouw Benita leerde kennen. In die tijd mocht ik een persoonlijke relatie met Jezus ontwikkelen. In de jaren negentig was ik bestuurslid, onder leiding van Paulus Steenkamp. Dat waren roerige jaren met veel discussie over de koers van de beweging. De zoektocht uit die tijd naar hoe we mensen buiten de kerk konden bereiken voor Christus, heeft mij altijd beziggehouden tijdens mijn werk in het bedrijfsleven, maar ook in de kerken waar we betrokken waren. Ik mag nog altijd graag deel zijn van kleine groepen die samen Jezus willen zoeken en volgen. Ik zie er naar uit om in de komende tijd met bestuur en staf de uitdaging aan te gaan om, te midden van de huidige cultuur, het volgen van Christus vorm en diepgang te geven. Daarbij vind ik het belangrijk dat we ons bewust zijn dat we deel uitmaken van een wereldwijde beweging.