Headline

< terug

Vorig jaar moesten we hem en zijn vrienden naar huis brengen, dit jaar gaf hij zijn leven aan Jezus …
 
Wanneer we mensen naar huis brengen omdat ze te veel alcohol en/of drugs hebben gebruikt, is het natuurlijk maar de vraag of ze zich iets herinneren van onze betrokkenheid. Afgelopen weekend brachten we een groep jongens terug naar hun hotel, toen wij zagen dat zij grote moeite hadden met het helpen van een van de jongens die in een rolstoel moest worden voortgeduwd. Ze vertelden ons dat ze het jaar ervoor ook al geholpen waren door ons. Een van hen zei zelfs: 'We wisten dat het goed zou komen, want jullie zouden wel ergens opduiken.’ Terwijl we de jongen in een rolstoel voortduwden, had een van ons team een gaaf gesprek over christen zijn en wat dat in het dagelijks leven inhield, met een aantal van de jongens van de groep. Deze jongens waren allemaal gelovig opgevoed, maar vonden het tegelijkertijd moeilijk om een echte keuze voor Jezus te maken en dat dan toe te passen in hun dagelijks leven. Toen de rolstoeljongen veilig in zijn bed lag, zeiden we de andere jongens gedag en keken we terug op een gaaf gesprek met deze vriendengroep.
 
… jullie zouden vast wel ergens opduiken!
 
Gisteren ontmoette we ze opnieuw, toen ze op weg waren naar een volgende club. Met een van de jongens raakten we diep in gesprek. Hij riep naar zijn vrienden dat zij alvast door konden gaan, want hij moest gewoonweg verder met ons praten. Opnieuw stelde hij veel vragen over geloven, Jezus en de dagelijkse wandel met Hem. We vroegen hem wat hem tegenhield om zijn leven aan Jezus te geven. Voor we het wisten, bad hij tot Jezus dat hij zijn leven aan Hem overgaf en dat hij Hem wilde volgen. Midden in de feestende menigte, gaf deze jongen zijn leven aan Jezus! 
 
Midden in de feestende menigte, gaf deze jongen zijn leven aan Jezus! 

 
Onze kleine acties zijn onderdeel van iemands secret history. Misschien herinneren ze het zich niet direct, en komt het pas jaren later weer naar boven als iets wat enorm belangrijk was. Een glimlach op een slechte dag, het oppakken van iemands boodschappen toen ze een zere rug hadden of iemand naar huis brengen toen ze daar zelf niet meer toe in staat waren. Ik besef opnieuw dat wij ons niet realiseren wat voor impact we kunnen hebben in ons dagelijks leven, en dat juist die kleine dingen van grote betekenis kunnen zijn. God kan dat alles gebruiken, om iemand terug te brengen in zijn familie! De volgende dag, de week erna en misschien pas jaren later; maar het is onderdeel van de secret history die iemand zich op een bepaalt moment zal herinneren! 
 

Over de blogger

Barbara


Barbara woont en werkt op Ibiza voor 24-7 Prayer en NavMissions. Haar blogs gaan over haar dagelijks leven tussen de feestende mensen en hun zoektocht naar geluk.