Headline

< terug

Als NSV hebben we hart voor gerechtigheid! Eén van de manieren waarop we hiermee bezig zijn en dit vormgeven, is door middel van onze partnerschappen met Open Doors, International Justice Mission en Compassion. Deze partnerschappen hebben in de loop van de jaren geleid tot veel aandacht voor de vervolgde kerk, studenten die meededen aan een muskathlon, honderden gesponsorde kinderen, studenten die opstaan tegen moderne slavernij en nog veel meer. Als organisaties hebben we ook het verlangen om elkaar te versterken en samen op te trekken. Het is onze overtuiging dat ieder van ons een unieke en krachtige bijdrage mag leveren aan het brengen van recht en iets toevoegt aan onze gezamenlijke missie van het bouwen aan Gods Koninkrijk.

In de Bijbel lezen we dat het hart van de Vader overstroomt van liefde voor de armen en voor mensen die onderdrukt en vervolgd worden. Samen willen wij meebewegen met zijn hart en verlangen we dat ons werk dit hart weerspiegelt. De komende jaren blijven we als NSV (onder andere op onze events en social media) aandacht besteden aan dit thema. 

In deze tijd is er ook veel onzekerheid en heeft elke organisatie verschillende uitdagingen in het werk wat we doen. Tegelijk geloven we dat God groter is dan dit alles en Hij meer wil doen dan wij kunnen bidden of beseffen. Bid jij mee voor de vervolgde kerk en mensen die in armoede en slavernij leven?  Bid dat er meer studenten zullen opstaan voor hen die dit zelf niet kunnen.

‘Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat de Here van u vraagt: niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben, en ootmoedig te wandelen met uw God.’  Micha 6:8