Headline

< terug

Sabbat: Een oefening in stoppen

In Genesis lezen we dat God op de zevende dag rustte van zijn scheppingswerk. Hij maakte deze dag heilig, anders. Joodse leraren zeggen over dit verhaal dat God ook deze zevende dag een scheppingsdaad verrichte. Hij schiep rust. Alles in de schepping is in beweging. De stoel waarop je zit bestaat uit neutronen en protonen die elkaar aantrekken en afstoten en op moleculair niveau in beweging zijn. Op deze zevende dag schiep God iets wat er nog niet was: staken, stoppen, stilte, rust.

En Hij nodigt ons mensen uit om naar zijn evenbeeld te staken, stoppen en rusten.

Ik herken dat stoppen niet vanzelf gaat. Ja zeggen gaat bij mij bijna vanzelf, maar nee zeggen is kost me moeite. En dan helpt het me om een dag in de week in ieder geval stil te staan, om te stoppen en staken. 


Sabbat: Een herinnering aan God 

In Exodus 20 geeft God de tien geboden en wijdt hij vier verzen aan deze zevende dag. 'Pleeg geen moord' vraagt geen extra toelichting, maar die heilige dag wel. Die ene dag waarop je niet gaat werken, dat vraag extra toelichting. Die dag is 'gewijd aan de Heer'. God verwijst hier als reden naar zichzelf: ‘Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt en op de zevende dag rustte Hij’. Deze dag is er om je te herinneren aan God. De Schepper die jou naar zijn evenbeeld heeft gemaakt en je uitnodigt om met hem je leven te leven. 

In een wereld die constant je aandacht vraagt, nodigt God je uit om een dag helemaal apart te zetten voor hem. Zodat je jezelf kunt herinneren aan wie Hij is. Het helpt me om een dag bewust apart te zetten. Anders te maken door geen technologie te gebruiken. En om in deze dag mezelf te herinneren aan wie God is, wat me helpt om dat vast te houden gedurende de zes andere dagen. 


Sabbat: Een teken van vrijheid

In Deuteronomium 5 herhaalt Mozes de tien geboden. Ook deze keer worden er meerdere verzen aan Sabbat gewijd, maar deze keer is de herinnering niet aan God die rust, maar aan de God die je heeft bevrijdt. Toen ze nog slaaf waren konden ze niet stoppen. Hun meester bepaalde hoeveel ze moesten werken en Egypte was niet een sympathieke meester. Egypte is ambitieus en hongerig naar meer. Er zit geen einde aan de honger van Egypte. Voordat het volk Israël het beloofde land in kunnen gaan onderwijst Mozes hen hoe te leven in de vrijheid die God hen gegeven heeft: Rust één dag. Zet deze dag apart als herinnering dat je vrij bent. 

Dat geldt ook voor ons. Het is zo gemakkelijk om de 'honger' te volgen. Als ik die baan heb, dan kan ik rusten. Als ik die partner heb, dan ben ik vrij. Als ik die paar schoenen heb of die gadget, dan ben ik gelukkig. Zo gemakkelijk om slaaf te zijn van je verlangens, behoefte of ambitie. En de constante marketing stroom helpt je niet. Een dag niet meedoen herinnert je dat je vrij bent en ook aan de reden van je vrijheid: Jezus heeft het volbracht.

Een dag stoppen herinnert mij eraan dat ik niet slaaf ben van mijn onderneming, maar dat ik vrij ben.


Oefenen en versterken

Het gaat absoluut nog niet perfect. Zo ontdek ik dat het op zaterdag voorbereiding vraagt. Bijvoorbeeld om de details van afspraken op zondag te bevestigen. Maar ik zet me in om steeds beter te worden in het vieren van de sabbat, omdat ik merk dat het me veel oplevert om dit ritme aan te brengen in mijn leven. Het levert me in ieder geval mentale rust op. Het versterkt mijn relatie met God, ook door de week heen.

Dat moedigt me aan om dit ritme te volgen en ook de voorbereiding op de zaterdag te versterken.


Geschreven door: Hanneke van der Meer
 

Over de blogger

Hanneke


Hanneke is trainer en coach en ontwikkelt vanuit IMPACT mentorgroepen voor young professionals. Ze heeft een daarnaast een eigen bedrijf waar ze ondernemende vrouwen coacht en traint bij de start van hun eigen onderneming. Ze houdt van mensen, lezen, koken en opruimen.