Headline

< terug

Geachte lezer,

De afgelopen weken zijn er verschillende artikelen verschenen rondom Navigators en homoseksualiteit. Zowel de wethouder in Leiden als de Rector Magnificus van de Universiteit Leiden hebben contact gezocht met onze studentenvereniging (NSL) en na deze gesprekken geconcludeerd dat er geen sprake is van discriminatie van LHBTI studenten. 

Daarnaast ontvangen wij de afgelopen weken signalen van LHBTI-personen die zich in het verleden niet gekend en gekwetst hebben gevoeld. Deze verhalen maken ons pijnlijk duidelijk dat wij als Navigators nog veel werk moeten verzetten om LHBTI-personen zich welkom en geliefd te laten voelen binnen onze studentengroepen. We komen graag in contact met hen om hun verhaal te horen en spijt te betuigen. Dat kan door contact op te nemen via de lokale staf of door een mail te sturen naar nsv@navigators.nl. 

In dit persbericht willen we een aantal zaken nogmaals benadrukken die niet altijd goed zijn overgekomen in de pers:

  • Wij staan open voor LHBTI studenten en we willen hen een veilige plek bieden om het leven met God te ontdekken. 
  • De 'koersbepaling homoseksualiteit' is geschreven op verzoek van onze studenten die graag wilden weten hoe wij als Navigators kijken naar dit thema.
  • Wij vragen van onze studenten geen instemming met onze visie zoals verwoord in de koersbepaling. 
  • Hetero- of homoseksualiteit speelt geen rol wanneer studenten een functie gaan vervullen binnen onze studentengroepen; we maken geen onderscheid.
Het is ons verlangen dat zoveel mogelijk studenten de kans krijgen om God te leren kennen en het leven met Hem te ontdekken, ongeacht iemands geaardheid.