Headline

< terug

'While Jesus was having dinner at Levi's house, many tax collectors and sinners were eating with him and his disciples, for there were many who followed him.' Mark 2:15

De impopulaire mensen van die tijd waren de mensen waarmee Jezus hier aan tafel zat om een maaltijd te delen. Hij kwam op het zelfde niveau, het zelfde level als hen, door aan dezelfde tafel te gaan zitten. De veroordeling van anderen deed Hem niets, Hij wist namelijk dat Hij juist voor deze mensen naar de wereld was gekomen.

Inmiddels zijn wij weer met ons seizoen begonnen en komen we elke nacht in contact met mensen van allerlei standen en achtergronden. Van de barmanagers, tot toeristen, tot drugsdealers en prostituees. Vanuit onze eerste reactie zullen sommigen van deze mensen populairder zijn om mee om te gaan dan anderen. Maar dan kijken we naar Jezus en zien we dat Hij zich daar niets van aantrekt.

Vorig jaar heb ik iemand leren kennen die hier werkt. Zij is ook een Nederlander en woont al jaren op het eiland. En om heel eerlijk te zijn, voel ik me vreselijk ongemakkelijk bij haar in de buurt. Ik kan er niet precies de vinger op leggen wat het is, maar ik voel me niet prettig bij haar in de buurt. Ze is niet geïnteresseerd in christendom, maar zal ons altijd aanschieten voor een gesprekje als we langslopen; soms om te provoceren, soms om gewoonweg te vragen hoe onze avond is. Hoewel mijn eerste reactie zou zijn om een omweg te kiezen als ik haar ergens zie staan, heb ik het idee dat God van me vraagt om dat nou juist niet te doen. Kill them with kindness. Ik heb me voorgenomen om elke mogelijkheid op te zoeken om met haar te praten, interesse te tonen en vertrouwen op te bouwen. God zal de rest doen!

Jezus ging om met mensen waar anderen zich ongemakkelijk bij voelden. Mensen durfden niet bij deze zondaars in de buurt te komen, maar Jezus trok zich daar niets van aan en toonde zijn liefde aan hen. En moeten wij niet Jezus' voorbeeld volgen? Het is zo makkelijk om je te omgeven met mensen die makkelijk zijn om lief te hebben. Maar dan degene die het ons zwaarder maken om onvoorwaardelijke liefde te hebben, laten we daar eens op focussen. Elk persoon, ongeacht achtergrond en geloofsovertuiging, verdient de liefde van Jezus.

Bij wie voel jij je ongemakkelijk? Voor wie ben jij misschien zelfs bang? En hoe kun jij Jezus aan deze persoon laten zien?

Over de blogger

Barbara


Barbara woont en werkt op Ibiza voor 24-7 Prayer en NavMissions. Haar blogs gaan over haar dagelijks leven tussen de feestende mensen en hun zoektocht naar geluk.