Headline

< terug

Het zal nog een grandioze verrassing zijn, later in de hemel.

Dat gevoel bekruipt me vaak als ik de Bijbel lees. Dan zie ik de woorden van Jezus en komt het weer bij me binnen: Wat is dit radicaal anders dan alles wat ik ken! Jezus zegt dingen die provocerend zijn, die ingaan tegen de (Hebreeuwse) Bijbel zoals Hij die kende of die totaal ondergesneeuwd zijn in hoe de kerk het tegenwoordig leert. Bijvoorbeeld over voor wie het Koninkrijk van God is en wie ik dus later tegenkom in de hemel (of op de nieuwe aarde natuurlijk …).

Geen garantie
Het zijn namelijk niet zozeer de mensen die je zou verwachten. Jezus heeft het er vaak over. Wie zijn het bijvoorbeeld niet? Het zijn niet de Schriftgeleerden en Farizeeën, oftewel de mensen die precies weten hoe het geloof en de Bijbel in elkaar zitten. Die anderen kunnen vertellen hoe het moet, zonder oog voor zwakkeren. Jezus zegt dat ze ondraagbare lasten opleggen.
Het zijn ook niet per se de rijke mensen. Het zijn niet per se de mensen die profeteren, demonen uitdrijven of wonderen verrichten (Mat 7:21-23). Het zijn niet eens de mensen die Hem regelmatig aanroepen met ‘Heer, Heer!’. Dat is allemaal geen garantie. Het zijn niet de mensen aan wie je kunt zien dat ze christen zijn.

Uitgenodigd
Wie komen er dan wel terecht? Vervolgden, mensen die worden uitgescholden, vals beschuldigd. Zondaars, hoeren, landverraders, armen, kreupelen, blinden, verlamden. Mensen die met de nek aangekeken worden. Het zijn de mensen die zwak zijn en het allemaal nog niet zo weten.
De mensen die in de kreukels liggen, omdat het bij hun niet zo gaat als al die andere christenen zeggen hoe het moet. Het zijn de mensen die zichzelf opofferen om het uitschot van de wereld te voeden, verzorgen, bezoeken of kleden. Bruiloftsgasten komen niet opdagen en de zieken en kreupelen worden uitgenodigd.

Verrassing
Als ik in kerken om me heen kijk, zie ik veel mensen van de eerste categorie. Als ik zie wie zich in deze wereld profileert als christen, zie ik hetzelfde. Wanneer ik kijk naar wie er op internet anoniem in reacties op blogs het hardst dingen roept over het geloof, lijken ze al helemaal vooral in de eerste categorie te vallen. Ik zie niet zoveel mensen van de tweede categorie. Als ik kijk naar christenen die om mijn aandacht roepen, weten wat ik wel of niet moet doen, me vertellen hoe het al of niet zit, zie ik vooral de eerste categorie. Er zijn niet zoveel mensen van de tweede categorie die Bekende Christen zijn.

Tja, als ik dan lees wat Jezus zegt over het Koninkrijk van God, dan bekruipt dat gevoel me dus: Het zal nog een grandioze verrassing zijn, wie ik later in de hemel tegenkom. Het boemerangt terug als een vraag: Met wie wil ik nu omgaan?