Headline

< terug

Beste lezer,

Afgelopen week is Navigators in het nieuws gekomen naar aanleiding van vragen in de Universiteitsraad van Universiteit Leiden. Bij NSL zou op basis van seksuele geaardheid worden gediscrimineerd. Om misverstanden uit de lucht te halen hebben we dit bericht opgesteld.

Zoals het in de media ook steeds is verwoord: bij NSV maken we geen onderscheid in geaardheid bij het bekleden van een functie. Ons verlangen is om verenigingen te zijn waar elke student zich werkelijk welkom en geliefd voelt zodat zij binnen onze verenigingen uitgenodigd en uitgedaagd worden om zich Bijbelse principes eigen te maken. We verwachten van al onze leiders dat zij zich herkennen in ons verlangen om Jezus te volgen. Homoseksualiteit is daarbij geen breekpunt waardoor een kandidaat geen functie kan vervullen.

In een poging om de richting die de Bijbel wijst rondom homoseksualiteit te verwoorden, hebben we als Navigators een koersbepaling geschreven. Deze koersbepaling is bedoeld om in een persoonlijke ontmoeting te bespreken. Om zo studenten die Jezus willen volgen te stimuleren en te ondersteunen zelf op zoek te gaan en een eigen overtuiging te vormen.

We hopen dat we op deze manier samen kunnen bouwen aan verenigingen waar iedereen zich welkom en geliefd zal voelen zodat zij Jezus persoonlijk leren kennen, dagelijks met Hem gaan leven en net als Hij discipelen maken die discipelen maken. Daar willen we ons samen voor inzetten. Bidden jullie met ons mee dat Navigators die plek meer en meer zal zijn?

Mocht je vragen hebben of mocht je hier over door willen praten, neem dan contact met ons op.

Navigators NL