Headline

< terug

In 2006 werd ze lid van NSEde, in 2013 zei ze ja op de vraag of ze stafmedewerker wilde worden en sinds die tijd heeft ze verschillende rollen vervuld, maar elke keer met één doel: God met mensen verbinden en mensen met God verbinden. Haar nieuwe rol in deze transitie heeft in principe hetzelfde doel. Anita Pals staat als teamleider training aan de wieg van het aanpassen en maken van verschillende trainingen voor zowel intern als extern gebruik. Trainingen waardoor ze God met mensen wil verbinden en mensen met God.
 
‘Vanaf dit jaar zijn we in transitie, dat betekent niet dat er nu direct veel is veranderd, maar er ontstaat wel een geleidelijke verschuiving. Als Navigator zal ik altijd met mensen, en in mijn geval, met studenten blijven optrekken. Ik eet met ze, lees de Bijbel, bespreek moeilijke thema’s of we gaan iets doen, In de hoop dat zij discipel worden en blijven en ook zelf discipelen maken. Dat is onze hoofdtaak. Maar daarnaast hebben we het verlangen om als organisatie meer met elkaar samen te werken en ook eenvoudiger te werken, zodat we van elkaar kunnen leren en we de lokale beweging versterken. Bij het studentenwerk doen ook young professionals mee en wat er bij de tieners gebeurt is weer belangrijk voor hoe we studentenwerk doen.
Mijn rol hierin is om te ontwikkelen hoe wij Navigator-breed kunnen leren. Eerst deed ik dat alleen voor de studenten, maar nu doe ik dat voor alle Navigators. Mijn missie is om te ontdekken hoe we onze bedieningen met elkaar kunnen verbinden. Daarvoor heb ik een team samengesteld die deze verbinding al in zich draagt, omdat bijna al onze bedieningen (LEF, Studentenwerk, Young Professionals, Missions en De Academy) daar zijn vertegenwoordigd.
 
Verbinden
‘We beginnen met het inventariseren van wat er al ontwikkeld is en kijken hoe we dat Navigator-breed kunnen gebruiken. Er zijn eigenlijk drie dingen waar we concreet aan werken en daarbij gaan we uit van deze leertheorie: mensen leren 70% in de praktijk, 20% door er met bijvoorbeeld collega’s over te praten en 10% door formele training. Alle drie zijn ze belangrijk, maar in de praktijk wordt er landelijk bij ons vooral veel geïnvesteerd in de 10%. Lokaal vind je vooral de 70%, maar die 20% mist nog een beetje. Onze vraag is daarom hoe we nu goed samen kunnen blijven leren. Dat willen we doen door shared learning. Daarom is ons eerste doel dit als pilot op te zetten. Dat gaat als volgt: als eerste kies je een van de thema’s die wij aanbieden. We gaan er namelijk vanuit dat je het meeste leert als je iets interessant vindt en waar je meer over wilt ontdekken. Vervolgens worden er groepen gevormd die samen leren over het thema waarvoor ze hebben gekozen. Als student, young professional of iemand van de bedrijfsvoering trek je dus samen op rondom dat thema en leer je van elkaar. Die groep formuleert een speciale leervraag en een leerthema waarover om de zoveel tijd met elkaar gepraat wordt. Er wordt dus geen verdere informatie gegeven, maar je leert door ervaringen te delen. Het is een soort lichtgewicht 20%. Aan het einde van het jaar komen de groepen bij elkaar en vertellen we over de geleerde lessen. Daarmee hopen we de bedieningen te verbinden.’
 
 
Online trainingen
‘Daarnaast willen we werken aan het online platform van Navigators: De Academy. Hoe kunnen we dit beter uitbouwen zowel voor onszelf als voor onze doelgroepen. We verwachten dat daar veel te winnen is richting de toekomst. Hoe kunnen we het tot een helpende online tool maken voor offline discipelschap want dat is de missie van De Academy. Het wordt niet onze core business, want we zijn mensen die ons leven delen en dat live doen, maar toch willen we wel wat meer modules online zetten omdat we daarmee mensen inspireren en helpen. Sommige van de trainingen zijn alleen voor medewerkers, die krijg je als je meedoet aan een bepaalde module. Maar we willen er ook een aantal open modules op zetten. Op dit moment is er alleen een open module over Jezus volgen. We willen dit graag uitbreiden om zo meer mensen met het Navigator-DNA op weg te helpen. De puzzel is nog wel hoe je eigentijds materiaal maakt dat ook voor de generatie Z interessant blijft, zodat zij gezegend worden door wat wij maken.
Daarnaast hebben we nog een kleinere klus, namelijk onboarding. Iemand wordt medewerker van Navigators en daarvoor willen we, ook online, een goed onboarding proces hebben. Wat is het DNA van Navigators, onze geschiedenis, wat zijn de belangrijkste weetjes  van de afgelopen jaren en wat moet je bijvoorbeeld weten over declareren, enzovoorts. Dat is dus zowel op visieniveau als heel praktisch. We willen dit eenvoudiger maken en organisatie-breed.’
 
Droom
‘Ik droom ervan dat Navigators leren leuk blijven vinden en dat het ons lukt om dit ‘aan’ te zetten, zodat we levenslang leerlingen van God en van elkaar worden! Het is mijn verlangen om leren tot iets plezierigs te maken, zodat we een lerende organisatie blijven. Daarnaast droom ik ook van less is more; dus hoe kunnen we niet te veel aanbieden, maar dat wat we aanbieden gefocust en behulpzaam laten zijn. Dus geen overkill, maar klein en behapbaar en praktisch toepasbaar.
Voor de toekomst stel ik me voor dat we een soort van curriculum maken voor Navigatormedewerkers, vrijwilligers en doelgroepen. Aan de ene kant willen wij dat mensen van Navigators proeven en aan de andere kant willen we aansluiten bij hun leerbehoeftes, zodat dat wat wij maken ondersteunend is aan het lokale werk. Dat het helpt en zegent in onze Navigator-roeping: ‘dat steeds meer mensen zich toewijden aan Jezus en zijn Koninkrijk en bewust doorgeven wat ze zelf van Hem zien’. Hoe dat er precies uit gaat zien zal de toekomst leren. ‘
 
Interview: Marieke Boersma-Lensen
Fotografie: @mirjamvanklaarbergenphotography