Headline

< terug

Het is ons verlangen dat meer van onze mensen ook buiten ons land gaan meebouwen aan Gods Koninkrijk. Twee stafgezinnen bereiden zich op dit moment voor om in 2019 die stap te zetten.

GertPaul en Ellenvan der Vlies (foto rechts)
GertPaul en Ellen van der Vlies gaan met hun drie kinderen naar Bergen, Noorwegen. ‘Jezus houdt van elk volk op aarde en wij ervoeren dat Hij van ons vroeg om ons klaar te gaan maken voor buitenlandse zending en te wachten op de juiste bestemming. Daar hebben we ja op gezegd. Het bleek makkelijker gezegd dan gedaan en het heeft even geduurd voordat we zekerheid hadden over het land. Maar nu zien we bevestiging in de keuze voor Bergen in Noorwegen.’

Wouter en Suzanne Vonk (foto links)
Wouter en Suzanne Vonk gaan met en hun gezin naar Birmingham in Engeland. ‘God heeft op een bijzondere manier Engeland op ons pad gebracht. We hebben duidelijk ervaren dat Hij ons roept om daar te gaan wonen en werken.’

Beide gezinnen zullen rond maart/april van dit jaar vertrekken naar hun nieuwe werk- en woonplek.