Headline

< terug

Soms, als ik het idee heb dat God wil dat ik met iemand over hem praat, voel ik me als Mozes. Uit de Bijbel. Maar niet de Mozes die voor farao staat en hem namens God opdraagt om de Israëlieten het land uit te laten trekken. Dat zou ik wel cool vinden. Om voor koning Willem-Alexander te staan, mijn armen op te heffen en hem op te roepen: Laat mijn volk gaan!

Nee, ik voel me meer als die andere Mozes, ook uit de Bijbel. De Mozes die op Gods roep antwoordt: ‘Eh, stuur toch iemand anders. U mag zelf kiezen!’ Niet ik, toch niet ik? Om met iemand over U te praten?

Angst
Het zit namelijk zo: Ik ben bang. Ik ben simpelweg bang. Angst. Ik ben bang om uitgelachen te worden, ik praat niet makkelijk met vreemden, ik vind het moeilijk mezelf te laten zien. Bovenal ben ik bang dat mensen me niet aardig vinden en me af zullen wijzen. Stuur toch iemand anders.
Vorige week schreef ik een blog voor Navigators LEF, waarin ik vertelde dat ik al jaren voor missionaire organisaties werk, maar dat ik het nog steeds moeilijk vind om anderen over God of mijn geloof te vertellen. In die blog deelde ik iets over wat mij helpt om wel die drempel over te gaan. In deze blog wil ik iets vertellen over wat mij bemoedigt als het hierom gaat.

Kracht
Het is komende zondag Pinksteren. Ik geloof dat de Geest van God nog dezelfde is als met Pinksteren. Dat bemoedigt me: God geeft mijn woorden kracht. Met Pinksteren spraken de discipelen (niet alleen de extraverte Petrus!) de woorden zoals de Geest ze gaf uit te spreken.
God verleent kracht aan jouw en mijn woorden als we over Hem spreken. In Matteüs 10:20 stuurt Jezus zijn discipelen uit met de woorden: ‘Jullie zijn het niet zelf die dan spreken, het is de Geest van jullie Vader die in jullie spreekt’. Gelukkig heb ik dit soort momenten ook meegemaakt.

Genade
Het tweede wat mij bemoedigt, is het volgende idee: Er is genade voor mensen die bang zijn. Ik was altijd bang dat ik het verbruid had, als ik uit angst een kans om over Jezus te spreken voorbij had laten gaan. Of als ik het wel had gedaan of het dan wel goed genoeg was. Er is genade voor hen die bang zijn. Er is dus genade voor mij. Romeinen 8:1: Er is geen veroordeling voor wie in Christus Jezus is.
God is liefdevol en genadig, rijk aan geduld en goedheid. Als ik bang ben, is er genade. Als ik faal, is er genade. Als ik wegloop, is er genade. (Zie Mozes, David, Jona!) God is liefdevol en genadig. Een liefhebbende Vader. Hij laat mij ook niet schieten. En weet je wat dat ook betekent? Dat er ook weer een volgende keer komt, een nieuwe gelegenheid. En nog een, en nog een. Waarom? Omdat ik het niet verbruid heb en God mij wil blijven inzetten in zijn werk. Hij geeft nieuwe kansen om over hem te praten en uit mijn angst te groeien. Door zijn Geest, uit zijn genade.
 

Over de blogger

Matthijs


Matthijs is communicatiemedewerker bij LEF Navigators en is daarnaast schrijver en blogger. Zijn blogs gaan over geloven.

Andere blogs van Matthijs zijn te vinden op www.matthijsdendekker.nl.