Headline

< terug

Mijn roeping is voor de krijgsmacht
‘We hebben allemaal een zendingsopdracht gekregen. Je kunt die opdracht op heel veel plekken in de Bijbel luid en duidelijk lezen. Ik geloof dat je op zoek moet naar jouw persoonlijke context van die opdracht. Voor mij is dat geen vraag. Vanaf het moment dat ik tot geloof kwam, wist ik dat mijn roeping voor de krijgsmacht is.’ Willem Hoogenraad diende 36 jaar bij Defensie, bij het Korps Mariniers. Met operationele plaatsingen in onder meer Afghanistan, maar ook als sportinstructeur en als instructeur binnen de mariniersopleiding.


Vijf jaar geleden zwaaide Willem af en hij is sindsdien vrijwilliger in een verslavingskliniek en bij de NCOK, de Nederlandse Christenmilitairen Ontmoetingskring. ‘De NCOK heeft als doelstelling om christenen binnen de krijgsmacht bij elkaar te brengen. In ontmoetingskringen, bijbelstudiekringen, gebedskringen, het maakt niet uit. Wij bemiddelen, netwerken en rusten toe. We hebben ook een hart voor evangelisatie en zijn dit jaar begonnen met Alpha voor de krijgsmacht.’

Grotere plan
Met een team van de NCOK deed Willem mee met de LEF Learning Community. ‘De werkwijze van LEF is wel een beetje militair: heel concreet en strak. God wil ons laten dromen, maar ook onze eigen verantwoordelijkheid laten nemen. Je werkt daarom de droom, die je van God gehad hebt, uit in een plan dat uitvoerbaar is, maar tegelijk veel groter is dan we kunnen beseffen. Vanuit de droom ga je naar hapklare brokken. Maar vanuit die hapklare brokken kom je altijd weer bij Gods grotere plan terecht, dat voor ons onmogelijk is om zonder Hem te doen. Dan is de cirkel weer rond.’
 
PTSS
Willem is met zijn team voor ieder persoonlijk gaan zoeken naar wat hun plek is in de zendingsopdracht van God. Voor sommigen is dat nog steeds zoeken, maar bij teamlid Reina kwam een idee naar boven dat ze al langer had. Willem: ‘Reina draait nu het Kickstart-programma. Dat is een discipelschapsprogramma met militairen en oud-militairen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Hierin hebben we echt het LEF-principe omarmd: dream big, start small en go deep. Het klein starten en diep gaan met individuen is eigenlijk als een rode draad door dat Kickstart-programma geweven.’
 
Vrucht
‘We hebben nu twee weekenden en een week gedraaid met militairen met PTSS en er gebeurde veel. Mensen werden vrijgezet, genezen, het was heel erg mooi. Zelfs begeleiders, die zelf PTSS bleken te hebben, waren aan het genezen. We proberen naast hen te blijven staan en een discipel aan hen te verbinden, zodat ze contact houden.
Ik heb bij LEF vooral geleerd om Reina hierin de volledige vrijheid te geven. Door in eerste instantie naast haar te staan, haar aan de hand mee te nemen, maar haar het uiteindelijk zelf te laten doen en helemaal los te laten. Ik heb geleerd daar een stap in terug te nemen. Dat Kickstart-programma is zo ontzettend mooi en ik vind het geweldig hoe Reina daarin beweegt. Ze is gaan bloeien en vruchtdagen voor soldaten met PTSS.’
 
Interview: Matthijs den Dekker