Headline

< terug

In 1840 werden er tonnen zanderige kalkstenen per schip over de rivier de Theems naar de plek gebracht waar het Westminster Palace moest worden gebouwd. Dit gebouw behoort waarschijnlijk tot een van de meest bekende gebouwen in de wereld, maar er zullen maar weinig mensen zijn die zich afvragen waar het van gebouwd is.
 
Misschien vraag jij je af waarom ik het hier überhaupt over heb? Het raakte me dat wij vaak vergeten hoe belangrijk de bron van iets is, totdat het begint af te brokkelen. En dat is precies wat er met Westminster Palace gebeurt. Het gebouw stond daar zo’n zestig jaar als een teken van kracht en waardigheid, bewonderd door iedereen die het zag. Maar de stenen werden zwakker vanwege de vervuiling en begonnen af te brokkelen. Stukjes van het gebouw kwamen naar beneden want de constructie was niet stevig genoeg meer. Op dat moment raakten er mensen in paniek en stelden de o zo belangrijke vraag: ‘Waar kwamen deze stenen vandaan en hoe kunnen we die zo snel mogelijk hier krijgen?’ Restaureren was onmogelijk zonder te weten waar de stenen vandaan kwamen en of ze vervangen konden worden.
 
Wortels
Ik geloof dat hier een geestelijke vergelijking is te trekken. Pas las ik Jesaja 51 en vers 1 triggerde mij: ‘Denk aan de geschiedenis van jullie volk.’ (BGT) ‘Kijk naar de rots waaruit je gehouwen bent, naar de diepe groeve waar je gedolven bent.’ (NBV)
 
De context van dit vers is enorm belangrijk. Jeruzalem ligt in puin. Het is in groot verval, niet door vervuiling, maar door jaren van oorlog. Het is verwoest en de mensen zijn verspreid over de wereld. Gods volk was gebroken en zijn Koninkrijk leek omvergeworpen. Maar in dit vers vraagt God de mensen terug te kijken naar hun wortels. Naar de tijd dat zijn zegen en beloftes op het volk rustten en ze heel waren en floreerden. Hij wil dat zij zich herinneren dat ze ooit een symbool van kracht en waardigheid waren. Hij herinnert hen in vers 2 wat Hij door Abraham gedaan heeft. In vers 3 geeft Hij zijn belofte dat Hij vernieuwing en troost zal brengen naar het vermoeide volk van Sion. Hij zal hen herstellen en zijn koninkrijk herbouwen. Dan vertelt Hij over de redding die komt, niet alleen voor Israël maar ook voor de rest van de wereld. Net als de restauratie van Westminster Palace, duurde het een tijd voordat Gods herstelplan vorm kreeg. Ironisch genoeg bleek er voor het Paleis een nieuwe steen nodig te zijn, omdat de oude te kwetsbaar was. Het was te verouderd. Evenzo vergaten de Israëlieten hun doel. Ze vergaten dat ze onderdeel waren van Gods geweldige ontwerp. Zelfs toen God hen herinnerde aan wie ze waren, verwierpen zij zijn plan tot herstel door de dood en opstanding van Jezus. Dus ging Hij op zoek naar nieuwe stenen, de heidenen, om zijn Koninkrijk te herbouwen en uit te breiden. Abraham was een hoeksteen in dit geweldige ontwerp en uiteindelijk zocht God nieuwe levende stenen in alle maten en vormen om in de voetstappen van Abraham en Jezus te lopen en samen een grandioos gebouw te worden tot eer van God.
 
De levende steen
1 Petrus 2:5 ‘… en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus welgevallig zijn.’
 
Op een bepaalde manier werd Jezus de belangrijkste steen van waaruit wij allemaal zijn gehouwen en waar Hij leven, waarde en doel in blaast. Als levende stenen worden we samengevoegd tot iets dat absoluut geweldig is – een plaats waar God woont hier op aarde, waar zijn Koninkrijk overduidelijk voor iedereen aanwezig is.