Headline

< terug

Ik vind het leuk om te kijken naar de dramatische familieruzies in de serie ‘Modern Family’. Zij uiten hun ongenoegen voluit naar elkaar en nemen dan bepaald geen blad voor de mond. Daarna is de ruzie voorbij en gaat het leven door. Ze zijn nog steeds familie van elkaar en ze houden nog steeds van elkaar.

Is dit nu een disfunctionele familie? Soms. Maar zij hebben in ieder geval een manier gevonden om hun boosheid te uiten. In mijn gezin was boosheid niet toegestaan.
 

In mijn gezin was boosheid niet toegestaan

Ik had heldhaftige discussies met mijn ouders en broer – een kleine fantasiewereld in mijn hoofd. Ik zocht een manier om om te gaan met mijn boosheid, maar ik had geen idee hoe ik dat moest doen. Misschien vraag je je af waarom dit een geestelijk probleem is? Is het niet zo dat we onze boosheid meten onderdrukken? ‘Laat de zon niet ondergaan over je boosheid’ (Ef. 4:26), dat staat absoluut in de Bijbel.
 
Moeten we onze boosheid onderdrukken?

Toch is onderdrukte boosheid net zo destructief, misschien zelfs nog wel erger dan geuite boosheid. Omdat ik geen manier had om op een gezonde manier om te gaan met mijn boosheid slikte ik het in. Ik kon het besef dat boosheid in mijn leven bestond niet accepteren, ook al raasde de woede door mij heen. Dat paste niet in mijn plaatje van een oprechte discipel van Jezus. Dat was niet toegestaan dacht ik. Het probleem wat ontstaat als je je boosheid niet erkent is dat het aanwezig blijft en niet beleden wordt. Doordat het aanwezig bleef blokkeerde het mijn relaties met mensen en met God in plaats van dat het me hielp in het contact met hen en Hem. Is boosheid een Goddelijke eigenschap? Misschien alleen als je Jezus in de tempel bent.
 
Waarschuwingslampjes.

Maar het ontkennen van je boosheid is absoluut geen goede strategie in het omgaan met dat gevoel. Boosheid is als een lamp op je dashboard die het signaal geeft dat er iets niet klopt. Als je dat lampje negeert kun je flink in de problemen raken. Maar Jezus biedt ons een kans om onze emoties aan Hem te geven, om te gaan met de waarschuwingslampjes als ze af gaan. Als we onze zonden belijden is Hij trouw om ze te vergeven, en die vergeving brengt vrijheid.
 

Over de blogger

Alycia


Alycia komt uit Texas (USA) en werkt als naventure trainer bij Navigators Nederland. In haar column vertelt zij over haar dagelijkse leven met God.