Headline

< terug

‘Erken omwille van de Heer het gezag van de bestuurders die door mensen zijn aangesteld: van de keizer, de hoogste autoriteit, en van de gouverneurs, die hij heeft afgevaardigd …’ (NBV)
‘Onderwerpt u aan alle menselijke instellingen, om des Heren wil: hetzij aan de keizer, als opperheer, hetzij aan stadhouders. …’ (NBG)
1 petr 2:13-14a

 
Het is nog maar drie weken geleden dat ik samen met mijn internationale groep deze woorden van Petrus bestudeerde. We probeerden te ontdekken hoe en of deze woorden nog relevant waren in onze huidige culturele context. Naast het af en toe door een rood licht rijden op de fiets, dachten we niet echt dat het moeilijk was om ons te onderwerpen aan de huidige menselijke autoriteiten. Maar toen kwam woensdag 9 november, de dag dat dit bijbelvers mijn wereld weer binnenstormde, terwijl ik in shock keek naar de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen. Hoe kan ik mij onderwerpen aan de autoriteit van een man waar ik geen respect voor heb en oprecht bang voor ben? Ik had diepe twijfels over beide presidentskandidaten, maar ik ging er altijd van uit dat de meest bekwame persoon gekozen zou worden, ook al vond ik haar niet echt geweldig. Maar dat gebeurde niet. En zoals velen van u keek ik naar de resultaten met een somber gevoel en een ongemakkelijke groeiende angst. Wat ging dit betekenen voor mijn land? Voor mijn Amerikaanse vrienden die latino, zwart en Aziatisch zijn? Wat betekent dit voor mij als overzeese burger van de US?
 
Terwijl ik me nog steeds kan opwinden over de resultaten, word ik ook getroost met de wetenschap dat God de volledige controle heeft en soeverein is. Dit is zowel troostend als verwarrend, omdat dat ook betekent dat God doelbewust Donald Trump als leider van mijn land heeft toegelaten en Hij aan mij vraagt om mij daaraan te onderwerpen. Ik worstel ermee hoe ik dat moet doen, omdat ik oprecht bang ben voor wat deze man kan aanrichten in de komende vier jaar.

Toen Petrus deze verzen, ongeveer 2000 jaar geleden schreef, waren de volgelingen van Jezus verspreid over het Romeinse rijk, omdat ze hevig vervolgd werden om hun geloof en keizer Ceasar er schaamteloos op uit was om hen te vernietigen. Het was vele malen erger dan de huidige politieke situatie in mijn land. Echt veel erger! En toch vroeg God hen om zich te onderwerpen aan de autoriteit van de Romeinen, omdat Hij wist dat hun onderwerping als een licht zou schijnen over hen die hun vervolgden. Het Evangelie zou juist verspreiden door deze onverwachte reactie van de vervolgde gelovigen.

Geen moment wil ik beweren dat mijn huidige situatie ook maar enigszins lijkt op die van de vervolgde gelovigen in Petrus’ tijd. Maar de opdracht die God geeft is net zo relevant voor mij als voor hen. Ik wil een licht zijn en een bron van hoop voor de mensen om mij heen, terwijl ik probeer om mij te onderwerpen aan een nieuwe president die veracht wordt door velen. Ik word veroordeeld door de lelijke gevoelens in mijn hart, als het over de president-elect gaat. Het is niet mooi daarbinnen. Ik zit echt middenin de worsteling hoe ik dit vers op dit moment ga toepassen in mijn leven.
 
Wilt u een moment nemen om te bidden voor de volgelingen van Jezus in de US terwijl wij leren om ons te onderwerpen aan een nieuwe autoriteit in ons land?
 
 
 
 

Over de blogger

Alycia


Alycia komt uit Texas (USA) en werkt als naventure trainer bij Navigators Nederland. In haar column vertelt zij over haar dagelijkse leven met God.