Headline

< terug

Soms, bij sommige mensen zelfs vaak, zie je tijdens het bidden opeens iets visueels, plaatjes, of een soort filmpje. Beelden die van God kunnen komen en je iets willen vertellen. Toch is het lastig om te ontdekken of zoiets nu uit je eigen fantasie ontspruit, of dat het echt van God is. Met die vraag worstelt Janneke als ze met alle Alpha kringleiders, voorafgaand aan het heilige Geest weekend, in gebed gaat.
 
Spreekt God door beelden?
‘Ik ben zoiets helemaal niet gewend, heb het van huis en kerk uit niet meegekregen, daarom vind ik het erg spannend als de commissie voorstelt om God om beelden te vragen, om die tijdens het weekend te delen met de Alpha deelnemers. Er komen allerlei vragen en twijfels naar boven. Wat als een beeld niet herkend wordt?  Toch doe ik mijn ogen dicht en probeer ervoor open te staan.’
 
Twee beelden
‘Tijdens het bidden krijg ik eerst allerlei plaatjes te zien, maar na een poosje zie ik iets waarvan ik merk dat het niet van mijzelf kan komen. Het is een apart beeld, dus ik vraag God om een bevestiging door twee concrete dingen te laten zien na het gebed. Als ik mijn ogen opendoe, zie ik waar ik om vroeg. Daardoor weet ik zeker dat God tot mij door het beeld heeft gesproken. Vervolgens bid ik verder en ontvang nog een beeld. Het voelt wat onzeker maar ik vertel het aan de groep en ze reageren positief. Ze moedigen mij zelfs aan om over de beelden te vertellen tijdens het weekend. Toch slaat de twijfel weer toe als het weekend nadert. Ik probeer de beelden op papier te zetten maar dat lukt niet goed. Ik besluit om op God te vertrouwen en het uit mijn hoofd te vertellen. ‘
 
Reactie deelnemers
‘Als ik voor de groep sta ervaar ik rust, ik merk dat God mij helpt. Toch denk ik nog even: “Ze zullen wel denken dat ik gek ben!”. Maar achteraf krijg ik alleen positieve reacties. Er zijn vier deelnemers die zich sterk aangesproken voelen door de beelden. Dat had ik nooit verwacht en was zo mooi om te horen. Eén jongen vertelt dat hij wat hij die middag heeft gebeden en opgeschreven grotendeels overeenkomt met wat ik heb gedeeld. Het is de bevestiging waar hij God om vroeg.
 
Het is bijzonder om te ervaren dat God op die manier door mij heen spreekt. Het is voor mij een aanmoediging om vaker op die manier voor anderen te bidden, ook al blijft het spannend. Het is mooi om te zien dat Alpha niet alleen een ontdekkingsreis is voor deelnemers, maar zeker ook voor mij als kringleider.’