Headline

< terug

‘Ik had moeite met de centrale positie van Jezus in het christendom. Geloven in God, daar had ik minder moeite mee. Maar ja, in het christendom staat Christus centraal, de naam zegt het al. Dat kon ik niet meteen omarmen.’ Bas de Jong groeide op in een katholiek gezin, studeerde rechten en economie in Rotterdam en is inmiddels hoogleraar financiële markten in Nijmegen, aan de rechtenfaculteit.
 
‘Ik was eigenlijk altijd wel spiritueel, maar in mijn tienerjaren raakte het geloof steeds meer op de achtergrond. Dat nam niet weg dat ik nog wel zoekende was. Ik raakte onder meer gefascineerd door de Japanse krijgskunst aikido en maakte kennis met Oosterse levensfilosofie. Dat ging over hoe je zo krachtig mogelijk wordt als individu en dat je via meditatie sterk kan worden. Daar wilde ik wel mee experimenteren.’
 
Respecteren
Toen Bas na twee jaar studie in Rotterdam op zoek ging naar een studentenvereniging kwam hij uiteindelijk uit bij Navigators Studentenvereniging Rotterdam (NSR), al was die wel erg christelijk. Hij vond het mooi hoe anderen het geloof beleefden, maar voelde zich daar een vreemde eend.
 
‘Ik was op zoek naar verbinding, naar gelijkgestemden: mensen met een hoge morele standaard. Ik heb bij verschillende verenigingen gekeken, maar bij Navigators was er iets, een bepaalde diepgang en netheid die me aansprak. Wat niet wil zeggen dat ik me in alles kon vinden. Als je lid werd, moest je een verklaring tekenen of je het geloof respecteert of ermee instemt. Het voelde niet integer om er mee in te stemmen. Om trouw te blijven aan mezelf heb ik toen gekozen voor respecteren.’
 
Gebedsverhoring
Het eerste jaar was voor Bas dan ook uitdagend. Lezingen, Bijbellezen en gesprekken met anderen hielpen hem echter om steeds meer Jezus, die ‘centrale figuur in het christendom’, te ontdekken. Innerlijk begon er iets te veranderen bij Bas.
 
‘Als je de evangelieverhalen leest, dan lees je ook over de kracht van gebed. Het was me wel duidelijk geworden dat gebed iets bijzonders te betekenen had. Dat je dingen kunt vragen, concreet, omdat God in het christendom een persoonlijk gezicht heeft.’ Als Bas meerdere gebedsverhoringen ervaart, is dat voor hem een krachtige bevestiging in zijn proces van zoeken.
 
‘Ik herinner mij ook dat het lezen van de evangeliën een bepaalde kracht in zich had. Ik maakte op een nieuwe manier kennis met Jezus. Dat raakte me diep. Er is eigenlijk niemand anders die op zo’n manier het geloof uitlegt en die wonderen kan doen dan Jezus. Die twee dingen samen: de leer van waarheid, maar ook van genade en barmhartigheid voor mensen en aan de andere kant die wonderen. Dat zette me wel aan het denken.’
 
Doorgescheurd
Bas ontdekte dat Jezus voor hem een duidelijker uitgangspunt bood dan het Oosterse gedachtegoed dat hem daarvoor bezighield. ‘Ik raakte er steeds meer van overtuigd dat het christendom hele krachtige fundamenten had. Na dat eerste jaar kon ik toch instemmen met het gedachtegoed van Christus kennen en Hem bekendmaken. Ik heb toen die eerste verklaring van ‘respecteren’ doorgescheurd en het veranderd in ‘instemmen’. Ik vond het wel een mooi ritueel om het op die manier te doen.’
 
‘Uiteindelijk vind ik het belangrijk om een lerende en open houding te hebben. Dat geldt niet alleen voor mijzelf, maar voor iedereen. Het werkt niet als je te veel in je eigen waarheid zit en niet echt luistert naar anderen. Een houding waar je je blijft ontwikkelen, luisteren naar anderen en zoeken vind ik belangrijk. Je bent nooit uitgeleerd.’

Tekst: Marlies Hoekman en Matthijs den Dekker
Fotografie: Sillo Fotografie