Headline

< terug

In 2018 besteedden wij aandacht aan How2Pray. Gebed, is een van de pijlers van ons geloofsleven, zoals ook afgebeeld staat in deze illustratie van Het Wiel. Dit jaar geven we aandacht aan de tweede pijler, How2Read, tips waarmee je het lezen van de Bijbel kunt verrijken. Misschien ontdek je iets dat bij jou past.
 
Woordstudie
Een goede manier om de Bijbel beter te leren begrijpen is het doen van woordstudies. De Bijbel is in verschillende talen geschreven, Hebreeuws, Grieks en Aramees. Om bepaalde woorden goed te kunnen begrijpen moet je de betekenis weten vanuit de grondtekst. Daarvoor zijn er diverse goede hulpmiddelen. Zoals bijvoorbeeld concordanties, interlineair (de grondtekst met daaronder letterlijk de vertaling), bijbelse woordenstudies, bijbelvertalingen en een bijbels woordenboek. Op het internet is veel te vinden.
 

  1. Kies een bijbeltekst en vervolgens een woord daaruit dat je verder wilt uitdiepen.
  2. Zoek de betekenis van dit woord in het Nederlands op. Noteer ook alle synoniemen.
  3. Lees de tekst in zoveel mogelijk bijbelvertalingen.
  4. Schrijf de oorspronkelijke betekenis van het woord op. Dat kun je vinden in concordanties of in een interlineair of in een boek over woordstudies. Het kan zijn dat je dan ontdekt dat er verschillende betekenissen zijn voor dit woord.
  5. Kijk waar en hoe vaak dit woord voorkomt in de Bijbel en of de betekenis verschilt per tekst.
  6. Tot slot kun je nadenken over hoe je dit woord voor jezelf kunt toepassen.