Headline

< terug

Vorig jaar besteedden wij aandacht aan How2Pray. Gebed, is een van de pijlers van ons geloofsleven, zoals ook afgebeeld staat in deze illustratie van Het Wiel. Dit jaar geven we aandacht aan de tweede pijler, How2Read, tips waarmee je het lezen van de Bijbel kunt verrijken. Misschien ontdek je iets dat bij jou past.
 
Hoe leer ik God beter kennen?

 
Het doel van deze manier van bijbellezen is dat je door het lezen van deze teksten God beter leert kennen. Begin door het bijbelgedeelte een aantal keren aandachtig door te lezen.
Stel dan de volgende vragen aan jezelf.
 

  1. Wat zegt deze tekst over God?
  2. Gaat het hier over God de Vader, de Zoon of de heilige Geest?
  3. Wat doet Hij hier?
  4. Welke eigenschappen laat Hij hier van zichzelf zien?
  5. Vertelt de tekst iets over de relatie van Hem tot ons mensen?
  6. Wat raakt je over Hem als je deze tekst op je in laat werken?
  7. Waar ben je dankbaar voor? 
Overdenk deze vragen en antwoorden en ontdek hoe God zich laat kennen door zijn Woord.