Headline

< terug

De afgelopen drie jaar besteedden wij aandacht aan How2Pray, How2Read en How2Connect. Gebed, Bijbellezen en gemeenschap zijn drie van de pijlers van ons geloofsleven, zoals ook afgebeeld staat in deze illustratie van Het Wiel. Dit jaar geven we aandacht aan de vierde pijler, How2Act, die hoort bij de pijler getuigen. We geven tips hoe je jouw verhaal met God kunt delen met anderen. Misschien ontdek je iets dat bij jou past.
 
In het NAV. Magazine op pagina 13 staat: ‘Als je gisteren de genade van God hebt ontdekt, dan ben je de dag daarna een uitstekende getuige’. Misschien denk je, terwijl je dat leest, nou ik weet dat zo net nog niet, of hoe dan, of dat vind ik veel te spannend. Gedachten die herkenbaar zijn voor veel christenen. Want hoe ben je nu een getuige van je geloof in God? Moet je daarvoor op een zeepkistje op de hoek van de straat gaan staan, of met een gitaar christelijke liederen zingen in een winkelcentrum of met iedereen die je ontmoet over God praten? Dat kan als dat op je hart ligt, maar het is geen regel.
 
Eigenlijk zijn er ook geen regels omdat iedereen anders is en God weet wat hierin bij je past. Maar er is wel een ding wat voor elke christen geldt. Je allereerste getuigenis zit hem in hoe jij leeft, in wat je laat zien, in je daden en door je leven heen. Kunnen de buren, jouw collega’s, je vrienden aan je zien dat jij christen bent of is er geen enkel verschil? Straal jij Gods liefde uit in wie je bent? ‘Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend’ staat er in Filippenzen 4 vers 5. Daar ligt onze eerste, primaire stap, dat we Gods beelddragers zijn, zodat je buren, collega’s of vrienden zich afvragen waarom je zo bent. Moeten we dan volmaakt zijn? Nee, dat kunnen we ook nog niet, maar vraag God of Hij je wil helpen dat jij in je houding, handelen en woorden zijn liefde mag uitstralen.