Headline

< terug

Hanna is een van mijn favoriete vrouwen in de Bijbel. Ze is authentiek, puur, volhardend en profetisch. Tijdens een zeer donkere tijd in de geschiedenis van Israël, waar iedereen maar deed wat goed was in zijn of haar ogen (richteren 17:6), was zij een trouwe dienaar van God. In een diepgaand gebed bidt ze profetisch voor Gods kracht en autoriteit om over de aarde te regeren. Dit is een klein deel van haar krachtige gebed:
 
‘Want de fundamenten van de aarde zijn van de Heer; Hij heeft de aarde daarop neergezet. Hij beschermt het leven van zijn vrienden. Maar mensen die zich niets van Hem aantrekken, sterven in het duister. Want niet door zijn eigen kracht is een mens sterk. Mensen die niet naar de Heer willen luisteren, worden gebroken. Met een stem die dreunt als de donder spreekt tot hen vanuit de hemel. De Heer spreekt recht over de hele aarde. Hij maakt zijn koning machtig. De man die Hij uitgekozen en gezalfd heeft, maakt Hij sterk.’ (1 Samuël 2:8b-10)
 
Hanna bad dit gebed toen ze haar lang verwachte zoon Samuel aan de Heer toewijdde. Ze had God beloofd, dat als Hij haar een zoon gaf, zij hem terug zou geven aan Hem om een priester in de tempel te worden. Terwijl ze bidt noemt ze niet eenmaal wat God haar heeft gegeven, maar richt ze haar gebed op de kracht van God – een kracht die zij diep ervaren heeft in haar eigen leven. Aan het einde van haar gebed hint ze naar de koning die nog gekroond moet worden en die God zal zalven als leider van zijn volk. Ik vind dat ongelooflijk want haar kleine jongen (Samuel was 3 jaar op dat moment) zou degene zijn die de toekomstige koning zou zalven – een herder genaamd David. Op geen enkele manier kon Hanna weten dat dit zou gebeuren. Ik geloof dat de heilige Geest haar de wetenschap en de wijsheid gaf om profetisch te spreken over haar zoon en over Israël. Zij was een belangrijke speler in hoe God zijn Koninkrijk door David, als beeld van Jezus, de ware Herder Koning, inluidde.
 

Over de blogger

Alycia


Alycia komt uit Texas (USA) en werkt als naventure trainer bij Navigators Nederland. In haar column vertelt zij over haar dagelijkse leven met God.